Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Smärtritning med VAS-skala

Smärtritning är ett sätt att låta patienten beskriva smärtans karaktär och utbredning. Det kan underlätta smärtanalysen tex. kan symmetrisk utbredning tala för generaliserat smärttillstånd, brännande karaktär kan tala för neurogen komponent osv. Smärtritningsformulär kan skrivas ut (pdf) och finns på flera olika språk. VAS skala finns endast på de svenska formulären.

Här kan Du skriva ut smärtritningsformulär på olika språk

Språk Kvinna Man Huvud
Svenska (m VAS-skala)
Arabiska
Finska
Ryska
Turkiska

 

VAS (Visuell Analog Skala)
Ett sätt att låta patienten gradera sin smärta. Be t ex patienten ange när det är som värst respektive som bäst och hur det är vid besökstillfället. VAS-skalan finns på de svenska smärtritningsformulären.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 april 2023