Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Rekommenderade läkemedel

Just nu pågår revideringsarbetet för nästa upplaga av Rekommenderade Läkemedel. I och med detta kommer kapitelindelningen att vara något annorlunda mot idag, varför denna sida under en tid kan uppfattas som något svåröverskådlig. Vi ber om överseende med detta.

Rekommenderade läkemedel - hela boken

Revidering av läkemedelsrekommendationerna pågår

De reviderade kapitlen återfinns under rubriken "enskilda kapitel" här nedan.

Rekommendationer

Preparat som rekommenderas i första hand står i fet färgad stil och i tabellform.
Preparat i kursiv stil rekommenderas i särskilda situationer eller som ett andrahandsval.
Ej rekommenderade preparat står i vanlig stil.

Uppdatering av rekommendationerna

Uppdateringar sker löpande mellan utgivningarna av boken. Uppdateringarna publiceras i kapitelfilerna nedan och revideringsdatum framgår av texten vid aktuellt avsnitt i listan.

Beställning av trycksaker

Läkemedelskommitténs trycksaker kan beställas av förskrivare och vårdenheter inom Örebro län. I mån av tillgång kan även övriga förskrivare beställa. 

För att göra din beställning, kontakta Susanne Ramström via e-post: susanne.ramstrom@regionorebrolan.se

Kapitel - Rekommenderade läkemedel

 • B12, folsyra
 • Kalk och vitamin D
 • Järn
 • Zink
 • Magnesium

Innehållsförteckning återfinns i början av kapitlet

 • Äldre personer – individer med olika behov
 • Förebyggande åtgärder
 • Biologiskt åldrande
 • God läkemedelsterapi hos äldre
 • Felaktig läkemedelsbehandling hos äldre
 • Beers lista
 • Utsättning av läkemedel
 • Polyfarmaci
 • Obstipation
 • Läkemedel och fallrisk
 • Diabetes hos sköra äldre
 • Depression hos äldre
 • Sömn
 • Smärtbehandling hos äldre
 • Behandling av hypertoni hos äldre
 • Bristtillstånd hos äldre
 • Covid-19 hos äldre

 • Centrala begrepp
 • För patient i obotlig sjukdomsfas, tidig palliativ fas
 • När patienten bedöms vara i livets slutskede, sen palliativ fas

 • Antipsykotiska läkemedel
 • Sömnläkemedel
 • Antidepressiva läkemedel
 • Stämningsstabiliserande läkemedel
 • Ångestsyndrom
 • ADHD hos vuxna
 • Läkemedel vid behandling av beroendetillstånd
 • Användning av psykofarmaka hos barn och ungdomar under 18 år

 • Allmänt om smärta och analgetika
 • Nociceptiv smärta
 • Stensmärta
 • Neuropatisk smärta
 • Långvarig smärta
 • Smärta vid artros och artrit
 • Behandling vid reumatiska sjukdomar – specifika antireumatiska medel
 • Giktmedel
 • Övriga medel vid behandling av smärta
 • Palliativ vård

Innehållsförteckning

D01 Antimykotika

D02 Mjukgörande medel

D03 Medel vid sårvård

D04 Klådstillande medel

D05 Medel vid psoriasis

D06 Medel vid bakteriella och virala infektioner

D07 Kortikosteroider för utvärtes bruk

D08 Antiseptika och sårmedel

D10 Medel mot akne, seborroiskt eksem samt rosacea

D11 Övriga dermatologiska medel

Innehållsförteckning

G01 Medel vid genitala infektioner

G02 Obstetriska medel

G03 Könshormoner

G04 Urologiska medel

Innehållsförteckning

J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk

J02 Antimykotika 

J04 Läkemedel mot mykobakterier (tuberkulos)

J05 Virushämmande medel

J06 Immunglobuliner resp

J07 Vacciner

Medel vid springmask, spolmask

Medel vid huvudlöss, flatlöss, skabb

(reviderat 220325)

Innehållsförteckning

Medel vid allergibesvär i de övre luftvägarna

Allergenspecifik immunoterapi (AIT)

Medel vid nässjukdomar

Medel vid sjukdomar i strupe och svalg

R03 Medel vid obstruktiva lungsjukdomar

Astma

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

R05 Hostmedel

(Senaste ändring 221219)

Innehållsförteckning

S01 Medel vid ögonsjukdomar

S02 Medel vid öronsjukdomar

Medel vid anafylaxi

Patientinformation

Övergripande mål

Uppgifter

Kommitténs sammansättning

Sammanträde med kommittén

Särskilda grupper under kommittén

Arvode

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 november 2023