Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

CLINT - Centrum för läkemedelsinformation i T län

CLINT hör till Läkemedelscentrum och är en av Sveriges sju läkemedelsinformationscentraler.

Vårt team består av läkare och apotekare som samarbetar för att tillhandahålla producentobunden, evidensbaserad och kvalitetssäkrad information kring läkemedelsbehandling och farmaceutiska frågeställningar. Det kan exempelvis handla om biverkningar eller behandlingsalternativ, men även praktiska hanteringsfrågor såsom blandbarhet av intravenösa läkemedel och krossning av perorala läkemedelsberedningar.

Vi svarar på patientrelaterade frågor, men ger också stöd och tips i mera principiella frågor.

Våra utredningar publiceras öppet och är sökbara via SVELIC. Vi önskar därför att frågeställningar som rör en specifik patient inte innehåller personnummer eller annan uppgift som kan användas för att identifiera patienten.

Frågeställningen bör innehålla följande:

För alla patientfrågor

 • Patientens kön och ålder
 • Relevant anamnes och fullständig medicinlista

Interaktionsfrågor

 • Pågående behandling eller planerad in- eller utsättning?
 • Övrig medicinering

Frågor om biverkningar

 • Tidssamband mellan biverkan och in- eller utsättning
 • Symtom
 • Effekt vid ut- eller återinsättning.

Frågor vid graviditet

 • Planerad eller pågående graviditet?
 • Graviditetsvecka?

Frågor vid amning

 • Aktuell situation eller planerad amning?
 • Ålder?
 • Vikt?
 • Fullgånget?
 • Hur ofta ska barnet ammas?

Farmacifrågor

 • Preparat
 • Läkemedelsform
 • Tillverkare

Frågor från privatpersoner

Privatpersoner med frågor kring sin läkemedelsbehandling hänvisas till behandlande läkare eller till:

Läkemedelsverkets läkemedelsupplysning - vardagar 08.00 – 18.00

Telefonnummer: 0771-46 70 10.

Kontakta CLINT

CLINT - Centrum för läkemedelsinformation i T-län

Skicka e-post till CLINT
Läkemedelscentrum
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 februari 2023