Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Övriga enheter inom hälso- och sjukvård

1177 på telefon Region Örebro län
Anhörigstöd vid psykisk ohälsa
Asyl-och invandrarhälsan Region Örebro län
Barn- och ungdomsmottagningen Hallsberg
Blodgivarinformation - Ge Blod
Cancerrådet Region Örebro län
Centrum för sällsynta diagnoser
Dietist direkt
Dietister i Region Örebro län
Digitala levnadsvanemottagningen
Digitala rådgivningen för sjukt barn 0-17 år
Familjecentraler
Familjerådgivningen
Funktionshinderkonsulent
Hjärnskadekoordinator
Kontaktcenter Region Örebro län
Kuling-stödgrupp vid psykisk sjukdom hos en förälder i familjen
Könsdysforimottagningen
Läkemedelscentrum
Mottagningen psykisk ohälsa barn och unga
Muskelcentrum (MCÖ) Universitetssjukhuset Örebro
Patientnämnden
Privata vårdgivare
Psykologmottagningen för mödra- och barnhälsovård, Region Örebro län
Smittskydd
Spärra journal och begär loggutdrag
Tolkcentralen
Ungdomsmottagningar i Örebro län
Vaccinationsmottagning Capio
Vaccinationsmottagningen västra länsdelen
Vaccinationsmottagningen Örebro
Vårdcentralernas digitala psykologmottagning
Vårdgarantienheten Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Vårdsamordnare på vårdcentraler

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 mars 2024