Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Dietist direkt

Dietist direkt är en verksamhet samfinansierad av Region Örebro län och Örebro läns kommuner som ger utbildning samt rådgivning till legitimerad personal. Vi kan ge råd inom nutritionsrelaterade frågor och stöd kring förskrivningar och produkter.

Vi fungerar även som en stödfunktion till verksamheter i arbetet med nutritionsvårdsprocessen. Hör gärna av dig om du vill att vi besöker din verksamhet.

Dietist direkt är en del av överenskommelsen om nutritionsvårdsprocessen som började gälla den 1 januari 2022 och beslutades av chefsgruppen för social välfärd och vård och omsorg. Dietist direkt samfinansieras av Örebro läns kommuner samt Region Örebro län och utgör en stödfunktion till legitimerad personal anställd av kommunerna samt vårdcentralerna.

Telefon

019-602 37 50

Telefontider

Måndag och onsdag kl. 13-15.30
Fredag kl. 11-12 samt 13-15

E-post

dietist.direkt@regionorebrolan.se (svar inom två arbetsdagar)

Dietist direkt kan ge stöd och råd vid basal nutritionsbehandling, till exempel:

 • Uppskattning av energi-, närings-och vätskebehov.
 • Anpassning av måltider, måltidsfördelning, energi-och proteinberikning, måltidsmiljö.
 • Ordination av specialkost utifrån allergier, överkänslighet och behov av anpassad kost.
 • Ordination av kosttillägg.
 • Motiverande samtal och stöd till nutritionsbehandling.

Ovanstående gäller endast vuxna patienter, ej barn och ungdomar.

Enteralnutrition (sondmatning) handhas av EN-dietisterna på USÖ.

Förbered uppgifter

Inför kontakt med Dietist direkt kan bland annat nedanstående uppgifter behövas:

 • Vikt, längd och BMI.
 • Viktförändringar.
 • Aktuellt intag av mat och dryck (inkl. alkohol).
 • Måltidsordning, antal måltider per dag.
 • Eventuell pågående nutritionsbehandling.
 • Ätsvårigheter.
 • Behov av specialkost eller vätskerestriktion.
 • Bakomliggande sjukdomar.
 • Aktuell medicinering som kan påverka vikt och/eller intag per os.
 • Aktuell aktivitetsnivå, ADL-förmåga.
 • Aktuell boendeform.
 • Palliativ vård.

Informationsfilmer

Skapa en förskrivning i förskrivningsportalen

Fördjupning i förskrivningsportal

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 april 2023