Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Könsdysforimottagningen

Du som i ditt arbete möter barn, ungdomar eller vuxna med tankar och frågor kring könsidentitet är välkommen att kontakta mottagningen för stöd och rådgivning.

Telefonnummer

019-602 94 52

Telefontider

Måndag-Tisdag 09:30-10:00

Onsdag-Fredag 13:00-13:30

Öppettider

Måndag-Fredag 08:00-16:30

På könsdysforimottagningen möter vi patienter som upplever att deras kön inte stämmer överens med det juridiska kön de tilldelades när de föddes (könsinkongruens) och att de lider utav det (könsdysfori). Vi gör bedömnings- och kartläggningssamtal inför beslut om specialistvårdsremiss för könsdysforiutredning. Utöver det erbjuder vi enklare råd- och stödsamtal samt uppföljning med personer som har könsdysfori och deras närstående innan, under och efter utredning.

Vi tar emot patienter oavsett ålder, könstillhörighet, psykiatrisk samsjuklighet och medborgarstatus och det finns inga krav på remiss från annan vårdgivare för att få kontakt med mottagningen.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 mars 2024