Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Muskelcentrum (MCÖ) Universitetssjukhuset Örebro

Diagnostisk enhet (patologen) vid MCÖ tar emot muskelbiopsier för undersökning avseende sjukdomar med muskelengagemang. MCÖ tar emot patienter neuromuskulära sjukdomar såsom inflammatoriska myopatier, muskeldystrofier, kongenitala myopatier som metabola myopatier.

MCÖ har tillgång till modern avancerad neuromuskulär diagnostik. 

Verksamhetschef Neuro- och rehabmedicinska kliniken

Karin Rudling

Telefonnummer

019-602 21 07

Telefontider

Måndagar 08:00-09:30

Tisdagar 08:30-09:30

Torsdagar 08:00-09:00

Fredagar 09:30-10:30

Öppettider

Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredagar 08:00-15:00

Muskelbiopsi, klinisk patologi

Ring 019–602 30 80

Remiss skickas till neuromottagningen för bedömning av patient.

Neuromottagningen
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Om man tagit muskelbiopsi skickas denna till patologen, USÖ.  

Vi använder oss rutinmässigt av morfologiska och enzymhistokemiska metoder i kombination med immunhistokemi. Immunhistokemi är ett expanderande område och med mer än tio års erfarenhet inom området, som ansvariga för utveckling och bedömningar vid NME i Linköping, håller vi oss uppdaterade om nya antikroppar och metoder för att kunna utnyttja dem i modern neuromuskulär diagnostik.

Vid inflammatoriska muskelsjukdomar används t ex rutinmässigt MHC klass I, MAC (C5b-9), CD3, CD4 och CD8.Vid misstanke om muskeldystrofi är immunhistokemi tillsammans med den kliniska bedömningen helt avgörande för diagnostiken. Utvecklingen inom detta område går fort och det tillkommer flera nya diagnostiska möjligheter varje år.

Vid metabola myopatier krävs ofta klinisk undersökning i samband med muskelbiopsi för kemisk analys. Vi har väl upparbetade rutiner och kontakter med laboratorier för kemiska analyser.

Provtagning

 • Muskelbiopsi tas med fördel från en måttligt engagerad muskel. Undvik en uttalat atrofisk muskel.
 • Biopsi kan tas i samma muskel som EMG-undersökning utförts i, om det görs inom ett par timmar. I annat fall bör man välja en annan muskel, som ej varit utsatt för invasiva ingrepp.
 • Använd lokalbedövningsmedel utan adrenalin. Undvik om möjligt att injicera i muskelvävnaden, som ska analyseras.
 • För att göra de analyser som krävs för diagnos, behöver det sammanlagda muskelmaterialet helst mäta ca 10x5x5 mm. Det går bra med en stor bit eller flera mindre.
 • Lägg muskelbitarna direkt på en gasväv fuktad med vatten. Placera dem i en torr burk med tättslutande lock. Det är viktigt att handskas försiktigt med bitarna, se till att inte klämma dem med pincett, eller trycka ner dem i rör eller burk.

Transport

 • Muskelbitarna skickas till oss nedkylda (ca 4°) och måste komma oss tillhanda inom 30 timmar.
 • Förvara bitarna i kylskåp tills transport sker.
 • Lägg burken eller röret i en frigolitlåda med kylklampar eller i en termos med vanlig is. Låt isen respektive kylklamparna tina ca 30 minuter innan provet packas. Isolera provburken så at den inte kommer i direktkontakt med is eller kylklampar. Det är viktigt att muskelbiten inte fryses eller att vatten läcker in i burken.
 • Provet skickas med post som företagspaket. Märk paketet med kylvara.
  Om elektronmikroskopisk eller kemisk undersökning är aktuell, tag kontakt med laboratoriet.

Svar på muskelbiopsi lämnas i regel efter cirka två veckor. Preliminärt svar, i akuta situationer, kan dock ges efter kortare tid. Ange i så fall önskemål om detta på remissen. Akuta svar rings eller skickas via e-post (avidentifierat), utifrån ert önskemål.

Enligt biobankslagen måste patienten ge sitt medgivande till att biopsimaterial sparas. Det ankommer på remittenten att informera patienten. Allt material sparas för eventuella kompletterande undersökningar, om ej patienten önskar att materialet kastas. Detta ska i så fall anges på remissen.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 mars 2024