Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Avdelningsfarmaceuter

Läkemedelscentrums uppdrag, avdelningsfarmaceuter i vårdverksamheter, styrs av vårdenheternas behov. Syftet är att stödja och avlasta sjuksköterskor med läkemedelshanteringen.

Arbetsuppgifter som kan utföras av avdelningsfarmaceut

  • Säkerställa att ordinerade läkemedel finns tillgängliga på enheten. Hämta/låna/beställa ordinerade läkemedel som saknas.
  • Fylla på och tömma läkemedel i läkemedelsvagnar
  • Iordningställa jourdoser vid hemgång
  • Iordningställa infusioner och injektioner utifrån dagligt behov (till exempel antibiotika och parenteral nutrition)
  • Bevaka restsituationer och ersättningspreparat
  • Bidra med farmaceutisk kompetens, svara på frågor samt ge tips och råd gällande hantering av läkemedel.

Farmaceuten genomför en farmaceutisk kontroll utifrån ordinationslistan avseende rimliga doseringar,  dubbelförskrivningar och i vissa fall uppenbara övriga problem. Vid oklarheter kommunicerar farmaceuten med sjuksköterska eller läkare på vårdenheten enligt lokal rutin.

Om du har frågor rörande avdelningsfarmaceuter

Om du har andra frågor

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 april 2023