Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Riktlinje för åtgärder vid anafylaxi

På regionens intranät finns information om akutlarm och akutvagnar gällande hela Region Örebro län.

Akutlarm - vid livshotande händelser

Akutvagn för barn och vuxen i slutenvård och öppenvård

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 februari 2023