Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Kontakt sjukhusapoteket

Personal på sjukhusapoteket finns tillgängliga kl. 07:00 – 17:00 helgfri måndag-fredag

  • USÖ tel: 212 13
  • Karlskoga lasarett tel: 660 86
  • Lindesbergs lasarett tel: 854 31
  • e-post
  • Steriltillverkning tel: 235 04
  • Cytostatikatillverkning tel: 233 86

Bakjour

Vid akut behov av läkemedel utanför sjukhusapotekets öppettider kontaktas sjukhusapotekets bakjour via regionens växel, 019 - 602 10 00.

Aktuellt

Nytt avtal sjukhusapoteket

ApoEx AB har tilldelats avtalet att bedriva läkemedelsförsörjning och farmaceutiska tjänster i Region Örebro län. Avtalet gäller 2020-10-01 till 2023-09-30 med möjlighet till 12 månaders förlängning.

Se ytterligare information på intranätet.