Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Antibiotika - STRAMA

Riktlinjer för antibiotikabehandling i Region Örebro län för såväl öppen som sluten vård, sjukvård och tandvård, behandling och profylax. Antibiotika ska användas rationellt och i rätt dos till rätt patient vid rätt tillfälle och under rätt behandlingstid.

Felaktig användning av antibiotika kan leda till minskad effektivitet. Ju högre förbrukningen är i samhället, desto större är risken att bakterierna utvecklar motståndskraft mot antibiotika. För att behålla möjligheten till effektiv behandling av bakterieinfektioner måste en ökande antibiotikaresistens motverkas.

I Strama appen hittar du rekommendationer om val och dosering av antibiotika samt allmänna råd och tips vid infektionstillstånd från Strama Örebro Län.

Appen finn som som stöd till behandlande läkare, tandläkare och annan vårdpersonal i klinisk verksamhet.

Ladda ner Strama appen - Google play

Ladda ner Strama appen - App Store

På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du statisitk och sammanställningar över försäljningen av antibiotika i Sverige.

Kvartalsrapporter antibiotikastatistik - Folkhälsomyndigheten

I samband med att antibiotika ordineras, på recept eller i journalsystemets ordinationslista, måste ordinationsorsaken anges. Information samlas tillsammans med annan relevant information i en nationell databas.

Via ett rapportverktyg kan sedan rapporter skapas som underlag för ett lokalt förbättringsarbete.

Infektionsverktyget har införts inom Region Örebro län, undantagen är:

  • primärvård
  • habilitering
  • folktandvård.

Ett nationellt IT stöd för att förebygga vårdrelaterade infektioner

Infektionsverktyget är ett nationellt IT-stöd för att dokumentera, lagra och återkoppla information om vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning. Syftet med Infektionsverktyget är att förebygga vårdrelaterade infektioner, förbättra följsamhet till behandlingsrekommendationer samt optimera användningen av antibiotika.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 februari 2022