Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Förskrivning av recept

Information om centrala receptfavoriter, receptskrivningsregler och licensförskrivning.

Recept bör inte utfärdas vid sjukdomstillstånd av egenvårdskaraktär som beräknas gå över inom 4 veckor med receptfri medicinering. Detta inkluderar till exempel kortare pollenallergi, kortvariga smärttillstånd, tillfälliga dyspeptiska besvär, tillfälliga förstoppningsbesvär.

Mjukgörande läkemedel förskrivs på recept endast till patienter med hudsjukdom. Det kan även förskrivas som förebyggande behandling till äldre patienter med uttalad torr hud och klåda, för att undvika exkoriationer.

Receptförskrivning av tårsubstitut bör förbehållas patienter med diagnostiserad
keratokonjunktivitis sicca, eller torrhet sekundär till annan system- eller ögonsjukdom såsom exempelvis facialispares, reumatologisk sjukdom, Graft Versus Host Disease (GVHD) och korneal sjukdom.

Om du är förskrivare eller annan vårdpersonal med synpunkter på de centrala receptfavoriterna så går det bra att kontakta Eva Wallén, som är sammanhållande för underhåll av funktionen.

Manual för förskrivning med hjälp av receptfavoriter hittas på intranätet i dokumentet Nyförskrivning läkemedel.

Manual - Intranätet

Kontakt

Eva Wallén

Apotekare Läkemedelscentrum

Postadress

Läkemedelscentrum
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 januari 2021