Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Förskrivning av recept

Information om centrala receptfavoriter, förskrivarkod, arbetsplatskod, receptskrivningsregler och licensförskrivning.

Nationella Läkemedelslistan ger hälso- och sjukvården, apoteken och patienten samma bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel. Den ersätter dagens receptregister och läkemedelsförteckning, och ger möjlighet till vissa nya funktioner.

Via e-tjänsten Förskrivningskollen får användaren tillgång till patientens förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor. (Patientens samtycke krävs för att använda tjänsten).

Vid driftstopp i regionens vårdsystem är det också möjligt att förskriva läkemedel i Förskrivningskollen.

Förskrivningskollen inloggningssida

Mer information om NLL hittas här (Kräver tillgång till Region Örebro läns intranät)

Webbutbildning NLL (E-hälsomyndigheten)

Förskrivarkod

Recept måste vara märkta med förskrivarkod för att apoteket ska kunna expediera. Uppgift om förskrivarkod lämnas av Socialstyrelsen.

Läkare, tandhygienister och tandläkare får sin personliga förskrivarkod av Socialstyrelsen i samband med beslut om legitimation.

Sjuksköterskor och barnmorskor som har ansökt om förskrivningsrätt får sin personliga förskrivarkod efter beslut från Socialstyrelsen.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida.

Arbetsplatskod

Arbetsplatskod är obligatorisk på recept för att läkemedlen ska omfattas av läkemedelsförmånen (Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.). Saknas arbetsplatskod får patienten ingen subvention och måste själv betala den fulla kostnaden för läkemedlen.

Region Örebro län hanterar arbetsplatskoder till:

  • Verksamheter i Örebro län
  • Enskilda förskrivare som är folkbokförda i länet.

Förskrivare med anställning använder i normalfallet verksamhetens ordinarie arbetsplatskod för fritidsförskrivning.

Ansökan om arbetsplatskod

Ansökan om arbetsplatskod görs hos regionen på därför avsedd blankett. Beslut meddelas via post.

Om regionen avslår ansökan om arbetsplatskod, kan överprövning begäras hos Socialstyrelsen.

Elektronisk förskrivning som huvudregel

Under 2021 och 2022 sker ändringar i förskrivningsregelverket för att öka patientsäkerheten. 

Två förändringar som berör samtliga förskrivare är att elektronisk förskrivning blir huvudregel fr.o.m. den 10 maj 2022. En ny receptblankett har redan införts, men denna får fr.o.m. detta datum enbart användas i undantagsfall.

Läs mer om förändringarna på Läkemedelsverkets hemsida.

Webbaserad tjänst för förskrivning av e-recept

E-hälsomyndigheten tillhandahåller ett kostnadsfritt webbaserat verktyg för elektronisk förskrivning, Förskrivningskollen.
Systemet kan vara lämpligt för fritidsförskrivning eller som reservrutin.

Det finns även ett antal andra webbaserade e-receptlösningar.
E-hälsomyndigheten kan lämna mer information om vilka system som finns tillgängliga på marknaden.

Cytisin

Champix är restnoterat - cytisin via enskild licens kan vara ett alternativ

Cytisin (DesmoxanTM, TabexTM) är liksom vareniklin (ChampixTM) en partiell nikotinreceptoragonist. Cytisin har en kortare halveringstid än vareniklin, vilket innebär att doseringen skiljer sig åt mellan preparaten. För mer information, se dokumenten nedan.

Ceftibuten och cefixim

Regionövergripande generella licenser gäller även på recept

Receptfavorit finns för förskrivare anställda inom Region Örebro län - använd söktermen §*cefix

Läkemedelsverket har tagit ett beslut om att recept på läkemedel som innehåller ceftibuten och cefixim, får expedieras av ett öppenvårdsapotek till en patient när det finns en giltig generell licens för läkemedlet.

Beslut om expediering av recept på läkemedel som innehåller ceftibuten eller cefixim (Läkemedelsverket)

Region Örebro län har regionövergripande generella licenser för ceftibuten och cefixim. Det innebär att samtliga recept förskrivna från Region Örebro län kan expedieras på dessa generella licenser.

Läkemedel innehållande ceftibuten är restnoterade sedan november 2021 och de kommer vara borta från marknaden en längre tid. Läkemedel innehållande cefixim kan då vara ett alternativ.

Förskrivare bör ange på receptet att regionövergripande generell licens finns.

Licensalternativ innehållande cefixim

Läkemedelsnamn Beredningsform Styrka Tillverkare Referensnr.
Cefixim AL Filmdragerad tablett 400 mg ALIUD PHARMA GmbH 2021508122
Cefixim Stada Filmdragerad tablett 400 mg STADApharm GmbH 2021502668
Suprax Pulver till oral suspension

100 mg/
5 ml

Odan Laboratories Ltd 2021483626
Infectoopticef Granulat till oral suspension 100 mg/
5 ml
INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH 2021502612

 

Öppenvårdsapoteken på Universitetssjukhuset i Örebro samt sjukhusen i Lindesberg och Karlskoga kommer vara behjälpliga med att i möjligaste mån ha dessa läkemedel på lager.
Observera dock att tillgången till dessa licensläkemedel kan variera mellan övriga öppenvårdsapotek.

Recept bör inte utfärdas vid sjukdomstillstånd av egenvårdskaraktär som beräknas gå över inom 4 veckor med receptfri medicinering. Detta inkluderar till exempel kortare pollenallergi, kortvariga smärttillstånd, tillfälliga dyspeptiska besvär, tillfälliga förstoppningsbesvär.

Mjukgörande läkemedel förskrivs på recept endast till patienter med hudsjukdom. Det kan även förskrivas som förebyggande behandling till äldre patienter med uttalad torr hud och klåda, för att undvika exkoriationer.

Receptförskrivning av tårsubstitut bör förbehållas patienter med diagnostiserad
keratokonjunktivitis sicca, eller torrhet sekundär till annan system- eller ögonsjukdom såsom exempelvis facialispares, reumatologisk sjukdom, Graft Versus Host Disease (GVHD) och korneal sjukdom.

Om du är förskrivare eller annan vårdpersonal med synpunkter på de centrala receptfavoriterna så går det bra att kontakta Eva Wallén, som är sammanhållande för underhåll av funktionen.

Manual för förskrivning med hjälp av receptfavoriter hittas på intranätet i dokumentet Nyförskrivning läkemedel.

Manual - Intranätet

Kontakt

Eva Wallén

Apotekare Läkemedelscentrum

Postadress

Läkemedelscentrum
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Från och med den 1 maj 2021 är förskrivning av läkemedel via pappersrecept endast tillåten i undantagsfall. 

Samtidigt med detta ändrades utformningen av receptblanketter. De tidigare blanketterna (en blankett med två fält vilken användes för vanliga läkemedel samt en blankett med ett fält vilken användes för särskilda läkemedel) är således inte längre tillåtna att använda. Dessa blanketter fungerar inte heller layoutmässigt för utskrift i våra skrivare.

Den nya receptblanketten används för såväl vanliga läkemedel som särskilda läkemedel och beställs via Varuförsörjningen (länk).

För att beställa receptblanketter med förtryckta förskrivaruppgifter, kontakta Strålfors:

E-post: (länk)
Telefon: 010-331 25 25 (knappval 3, recept)

Mer information om de nya receptskrivningsreglerna hittar du här:
Elektroniska recept blir huvudregel (Läkemedelsverket)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 maj 2022