Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vid driftstopp i regionens vårdsystem är det möjligt att förskriva läkemedel i det webbaserade systemet Förskrivningskollen.

Inloggningssida Förskrivningskollen

Används endast då receptförskrivning via Förskrivningskollen inte fungerar!

Från och med den 1 maj 2021 är förskrivning av läkemedel via pappersrecept endast tillåten i undantagsfall. 

Samma receptblankett används för såväl vanliga läkemedel som särskilda läkemedel och beställs via Varuförsörjningen (länk).

Mer information om de nya receptskrivningsreglerna hittar du hos Läkemedelsverket (länk)

På Region Örebro läns intranät finns övergripande reservrutiner vid driftstopp i våra journalsystem: Reservrutiner vårdsystem

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 mars 2023