Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Restnoterade läkemedel

Härunder presenteras information om restnoterade läkemedel samt i förekommande fall information om alternativ.

De läkemedel som presenteras här nedan är sådana som ofta förskrivs på recept. Observera alltså att listan inte är heltäckande.

Om ett visst receptläkemedel är restnoterat men inte står med i listan så är vi tacksamma om ni kontaktar oss. Kontaktuppgifter återfinns längre ner på sidan.

Ytterligare information

Förteckningen nedan är inte fullständig. För en mer heltäckande bild av pågående restnoteringar kan man besöka dessa sidor:

ApoEx restwebb

Läkemedelsverkets restnoteringslista

FASS.se

Aktuella restnoteringar

Allopurinol tabletter i styrkan 100 mg från samtliga generikatillverkare är restnoterade till slutet av året. Allopurinol Orion 300 mg är delbar i två lika stora doser och kan vara ett alternativ till vissa patienter.

Zyloric i styrkan 100 mg med norsk förpackning finns att tillgå. Läkemedelsverket har beviljat dispens för att få expediera dessa på svenska apotek.

Amoxicillin Sandoz tablett 500 mg är restnoterad, preliminärt slutdatum 2022-12-10.

Två licensalternativ finns i nuläget att tillgå: 

  • Amoxicillin Micro Labs 500 mg (för tillfället god tillgång)
  • Amoxi 500-1A Pharma (något osäker tillgång)

Läkemedelsverket har tagit ett beslut om att recept på licensläkemedel innehållande amoxicillin får expedieras av ett öppenvårdsapotek till en patient när det finns en giltig generell licens för läkemedlet.

Region Örebro län har regionövergripande generella licenser för båda licensalternativen. Det innebär att samtliga recept förskrivna från Region Örebro län kan expedieras på dessa generella licenser.

Referensnumren för dessa licenser är 2022584666 respektive 2022592561.

Förskrivare bör ange på receptet att regionövergripande generell licens finns.

För förskrivare inom regionen finns en receptfavorit att tillgå - sök på §amoxi.

Mer information finns på Läkemedelsverkets hemsida.

Amoxicillin Krka dispergerbar tablett 500 mg samt 1 g är restnoterade. Tablett 750 mg finns tillgänglig.

Gäller Amoxicillin/Clavulanic acid, Klaximol och Betaklav. Fråga om dispens utreds för tillfället av Läkemedelsverket.

Bioclavid finns återigen tillgängligt.

Licensalternativ:

Namn: Amoxicillin Clavulansäure Micro Labs
Styrka: 875mg/125mg
Förpackningsstorlek: 20 tabletter
Godkännandeland: Tyskland
SPC: Finns på begäran

Preliminärt leveransdatum 2023-03-31.

Antabus brustablett 200 mg finns tillgänglig.

Samtliga tillverkningssatser (batcher) av Champix är indragna sedan september 2021.

Mer information finns på Läkemedelsverkets hemsida.

I de fall bupropion (ZybanTM) inte anses lämpligt kan cytisin via licens vara ett alternativ. Mer information om detta preparat finns här.

Cilaxoral droppar beräknas åter 2023-08-01.

Laxoberal droppar är restnoterat.

Licensalternativ: Laxoberal 7,5 mg/ml Orala droppar, 50ml, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH.

Dukoral i förpackningar om 1 st är restnoterade, preliminärt slutdatum 2022-11-30.

Förpackningar om 2x1 dos finns i nuläget att tillgå.

Preliminärt leveransdatum 2023-01-03

Licensalternativ: Phenytoin AWD 100 mg, 100 tabletter (kan delas i två lika stora halvor)

Förpackningar med 5 respektive 25 sprutor är restnoterad med beräknat leveransdatum 2023-01-06.

Förpackningar med 2 och 10 sprutor finns tillgängligt.

Preliminärt leveransdatum 2023-05-01.

Tabletter i styrkan 10 mg finns att tillgå.

Kortifarm i styrkan 20 mg med dansk förpackning finns att tillgå. Läkemedelsverket har beviljat dispens för att få expediera dessa på svenska apotek.

Iktorivil tablett i styrkan 0,5 mg finns att tillgå.

Licensalternativ:

Rivotril 2mg Tablett, 50st
MAH: CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Ledtid: 2 veckor (+1–2 veckor för licens)

Rivotril 0,5 mg, 50 st
MAH: CPS Cito Pharma Services GmbH
Ledtid: 15-20 dagar

Gäller samtliga styrkor, oviss leveranstid.

Generiskt sitagliptin finns tillgängligt och utbyte görs på apotek.  

Preliminärt leveransdatum 2023-02-15.

Licensalternativ:

  • Kajos i norsk förpackning från Meda A/S, dock begränsad tillgång i nuläget. 
  • Kalijev citrat JGL (Kroatien). Observera att denna har avvikande styrka: 20,5 mg/ml (40 mmol K+/200 ml).

Extemporealternativ:

  • Kaliumcitrat APL Oral lösning 100 mg/ml

 

För närvarande råder det brist på tabletter innehållande lamotrigin.

Enligt Läkemedelsverket gäller detta främst tillverkarna Actavis, Aurobindo och 1A Farma, men även andra tillverkare kan uppleva leveransproblem. Preliminärt leveransdatum för Lamotrigin Actavis är 2022-11-30.

Observera att inget generiskt utbyte sker på apotek av läkemedel med indikation epilepsi, utan i sådana fall måste nya recept förskrivas.

Det råder fortsatt brist på läkemedel innehållande levetiracetam. Enligt tidigare rekommendation från regionen får apotek därför byta ut förskrivet läkemedel mot annat levetiracetampreparat än det som står angivet på receptet. Denna tidsfrist har förlängts till 2023-02-28.

För mer information se http://intra.orebroll.se/service--stod/information-och-kommunikation/nyheter-och-kalender/nyheter/brist-pa-lakemedlet-levitiracetam/

Gäller samtliga tillverkare. Preliminärt slutdatum 2022-12-16.

Amiloferm i den högre styrkan (5 mg/50 mg) finns tillgängligt. Dessa tabletter är delbara i två lika stora doser.

Amiloferm Mite - preliminärt leveransdatum 2022-12-31

Normorix Mite - preliminärt leveransdatum april 2023

Sparkal Mite - leveransdatum saknas

Normorix - leveransdatum saknas

Sparkal - leveransdatum saknas

 

Oxycontin 5 mg, 28 tabletter är restnoterade till 2022-12-26. 98 tabletter finns tillgängligt.

Oxycontin 10 mg, 28 tabletter är restnoterade till 2022-12-07. 98 tabletter finns tillgängligt.

Oxycontin 20 mg,  98 tabletter är restnoterade till 2023-01-06. 28 tabletter finns tillgängligt.

Generiska alternativ finns tillgängliga för alla styrkor och förpackningsstorlekar.

Ökad efterfrågan av Ozempic har resulterat i periodvisa återkommande bristsituationer som förväntas fortsätta in i 2023. Mindre delleveranser kommer att komma under restsituationsperioden.

För mer information, se https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/ozempic-semaglutid-injektionsvatska-losning-i-forfylld-injektionspenna-periodvis-aterkommande-bristsituation.

 

Gäller både Paraflex och generiskt klorzoxazon. Preliminärt leveransdatum 2022-12-09.

Postafen tabletter i förpackning om 100 tabletter är restnoterat, preliminärt t.o.m. slutet av januari. Förpackningar med 10 tabletter finns fortsatt att tillgå, observera dock att denna förpackning inte ingår i läkemedelsförmånen.

Tambocor Retard depåkapsel 100 mg är restnoterad till januari 2023. Generiska alternativ saknas.

Gäller samtliga förpackningsstorlekar. Preliminärt leveransdatum är månadsskiftet november-december.

Beräknat leveransdatum 2023-01-10

Ergenyl Retard 500 mg och Depakine Retard i styrkorna 300 mg samt 500 mg är restnoterade. Ergenyl Retard 300 mg finns tillgängligt.

Absenor Depot 300 mg är restnoterat, 500 mg finns tillgängligt.

Depakine Retard: Beräknas vara restnoterat åtminstone till årsskiftet.

Observera att inget generiskt utbyte sker på apotek av läkemedel med indikation epilepsi, utan i sådana fall måste nya recept förskrivas.

Kontakter

Felix Pettersson

Leg. apotekare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 december 2022

Läs mer om Förskrivning av recept