Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Restnoterade läkemedel

Härunder presenteras information om restnoterade läkemedel samt i förekommande fall information om alternativ.

De läkemedel som presenteras här nedan är sådana som ofta förskrivs på recept. Observera alltså att listan inte är heltäckande.

Om ett visst receptläkemedel är restnoterat men inte står med i listan så är vi tacksamma om ni kontaktar oss. Kontaktuppgifter återfinns längre ner på sidan.

Ytterligare information

Förteckningen nedan är inte fullständig. För en mer heltäckande bild av pågående restnoteringar kan man besöka dessa sidor:

ApoEx restwebb

Läkemedelsverkets restnoteringslista

FASS.se

Antiepileptika

Fenemal är avregistrerat sedan september 2021.

Extemporealternativ: Fenobarbital APL oral lösning, 5 mg/ml

Licensalternativ:

Phenoleptil 25 mg tablett, 100 st
MAH: Le Vet B.V. (Nederländerna)
Ledtid: 5-10 dagar (plus 5-7 dagar för licens)

Aphenylbarbit 15 mg tablett, 100 st
MAH: Streuli (Schweiz)
Ledtid: 15-20 dagar (plus 5-7 dagar för licens)

 

Sidan uppdaterad 2023-01-31

Epanutin kapsel 100 mg finns tillgänglig.

 

 

Sidan uppdaterad 2023-01-31

Iktorivil 0,5 mg: Finns tillgängligt

Iktorivil 2 mg: Restnoterat, preliminärt leveransdatum 2023-02-28

Licensalternativ:

Rivotril 2mg Tablett, 50st
MAH: CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Ledtid: 2 veckor (+1–2 veckor för licens)

Iktorivil orala droppar 2,5 mg/ml: Restnoterat, preliminärt leveransdatum saknas

Licensalternativ:

Rivotril orala droppar 2,5 mg/ml, 10 ml
MAH: Roche A/S, Danmark
Ledtid: 2-5 dagar (+1-2 veckor för licens)

 

Sidan uppdaterad 2023-01-31

Vimpat i förpackningsstorlek 168 tabletter tillhandahålls inte.

Samtliga styrkor av Vimpat finns att tillgå i förpackning om 56 tabletter.

Många av de generiska alternativen är restnoterade.

 

Sidan uppdaterad 2023-01-31

För närvarande råder det brist på tabletter innehållande lamotrigin.

Enligt Läkemedelsverket gäller detta främst tillverkarna Aurobindo och 1A Farma, men även andra tillverkare kan uppleva leveransproblem. 

Tillgången på Lamotrigin Actavis, Lamotrigin Bluefish samt Lamotrigin Ratiopharm tycks vara något bättre än för övriga alternativ.

 

Observera att inget generiskt utbyte sker på apotek av läkemedel med indikation epilepsi, utan i sådana fall måste nya recept förskrivas.

 

Sidan uppdaterad 2023-01-31

Det råder fortsatt brist på läkemedel innehållande levetiracetam. Enligt tidigare rekommendation från regionen får apotek därför byta ut förskrivet läkemedel mot annat levetiracetampreparat än det som står angivet på receptet. Denna tidsfrist har förlängts till 2023-02-28.

För mer information se http://intra.orebroll.se/service--stod/information-och-kommunikation/nyheter-och-kalender/nyheter/brist-pa-lakemedlet-levitiracetam/

 

Bristsituationen tycks för tillfället vara mest uttalad för tillverkarna Teva och Actavis, medan tillgången för övriga tillverkare tycks vara förhållandevis god.

 

Sidan uppdaterad 2023-01-31

Topiramat från samtliga leverantörer finns tillgängligt.

 

Sidan uppdaterad 2023-01-31

Uppgifterna nedan baseras på restanmälningsinformation från Läkemedelsverket samt lagersaldouppgifter från FASS.se, ApoEx och Apotea.se

Tillgängliga läkemedel

Enterotabletter

 • Absenor enterotablett: 100 mg, 300 mg samt 500 mg
 • Orfiril enterotablett: 150 mg

Depottabletter/kapslar

 • Ergenyl Retard: 300 mg samt 500 mg
 • Orfiril Long: 150 mg samt 300 mg

Depotgranulat

 • Ergenyl Retard Depotgranulat: 100 mg, 300 mg samt 500 mg
 • Orfiril Long Depotgranulat: 500 mg

Läkemedel med osäker/begränsad tillgänglighet

Depottabletter/kapslar

 • Absenor Depot: 300 mg samt 500 mg. Beräknad leveranstid 2023-02-01

Restnoterade läkemedel

Absenor Depot 500 mg: Preliminärt leveransdatum 2023-02-01

Depakine Retard 300 mg: Preliminärt leveransdatum 2023-03-15

Depakine Retard 500 mg: Preliminärt leveransdatum 2023-03-15

Orfiril enterotablett 300 mg: Preliminärt leveransdatum saknas

 

 

Sidan uppdaterad 2023-01-31

Antidiabetika

Byetta

AstraZeneca har slutat tillhandahålla läkemedlet i Sverige.

 

Lyxumia

Finns tillgängligt enligt företaget.

 

Ozempic

0,25 mg: Preliminärt leveransdatum 2023-04-06

0,5 mg: Preliminärt leveransdatum 2023-02-02

1 mg: Preliminärt leveransdatum 2023-01-31

 

För mer information, se https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/ozempic-semaglutid-injektionsvatska-losning-i-forfylld-injektionspenna-periodvis-aterkommande-bristsituation.

 

Rybelsus

Samtliga styrkor och förpackningsstorlekar finns tillgängliga.

 

Trulicity

0,75 mg: Preliminärt leveransdatum 2023-02-16

1,5 mg: Preliminärt leveransdatum 2023-02-08

3 mg samt 4,5 mg finns tillgängligt

 

Victoza

Restnoterat, preliminärt leveransdatum 2023-01-31

 

Sidan uppdaterad 2023-01-31

Samtliga styrkor finns tillgängliga.

Generiskt sitagliptin finns tillgängligt och utbyte görs på apotek.  

 

Sidan uppdaterad 2023-01-31

Insuman Basal SoloStar förfylld injektionspenna 100 IE/ml är restnoterad, prognos för slutdatum 2023-03-04.

Under den pågående restsituationen har Läkemedelsverket beviljat dispens för försäljning av utländsk förpackning avsedd för den nederländska och belgiska marknaden.

Övriga läkemedel

Samtliga förpackningar är restnoterade, preliminärt leveransdatum 2023-03-13.

Läkemedelsverket har beviljat dispens för att expediera förpackningar avsedda för den norska marknaden på svenska apotek. 

Allopurinol Orion 100 mg finns tillgängligt.

Allopurinol tabletter i styrkan 100 mg från de flesta generikatillverkare är restnoterade till februari 2023. 

Zyloric i styrkan 100 mg med norsk förpackning finns att tillgå. Läkemedelsverket har beviljat dispens för att få expediera dessa på svenska apotek.

 

Sidan uppdaterad 2023-01-11

Amoxicillin Sandoz 500 mg, 30 tabletter finns tillgängligt.

I övrigt råder stor brist på läkemedel innehållande amoxicillin.

Fyra licensalternativ finns i nuläget att tillgå: 

 • Amoxicillin Microlab 500 mg (2022592561) (för tillfället god tillgång)
 • Amoxi 500-1A Pharma 500 mg (2022584666) (något osäker tillgång) 
 • Amoxicillin-Ratiopharm 750 mg, 30 tabletter (2022626228)
 • Amoxicillin AL 750 mg, 30 tabletter (2022626230)

Region Örebro län har regionövergripande generella licenser för samtliga ovanstående alternativ. Referensnumren för dessa licenser anges inom parentes efter respektive läkemedel.

Förskrivare bör ange på receptet att regionövergripande generell licens finns.

Läkemedelsverket har tagit ett beslut om att recept på licensläkemedel innehållande amoxicillin får expedieras av ett öppenvårdsapotek till en patient när det finns en giltig generell licens för läkemedlet.

Mer information finns på Läkemedelsverkets hemsida.

För förskrivare inom regionen finns en receptfavorit att tillgå - sök på §amoxi.

 

Sidan uppdaterad 2023-01-11

Gäller Amoxicillin/Clavulanic acid, Klaximol och Betaklav

Preliminärt leveransdatum för Amoxicillin/Clavulanic acid BB 875 mg/125 mg: 2023-02-14

Läkemedelsverket har tagit ett beslut om att recept på licensläkemedel innehållande amoxicillin/klavulansyra får expedieras av ett öppenvårdsapotek till en patient när det finns en giltig generell licens för läkemedlet.

Mer information finns på Läkemedelsverkets hemsida.

Region Örebro län har en generell licens för nedanstående alternativ:

Namn: Amoxicillin Clavulansäure Micro Labs
Styrka: 875mg/125mg
Förpackningsstorlek: 20 tabletter
Godkännandeland: Tyskland
Referensnummer: 2022626610

 

Sidan uppdaterad 2023-01-31

Preliminärt leveransdatum 2023-03-31.

Antabus brustablett 200 mg finns tillgänglig.

 

Sidan uppdaterad 2023-01-11

Gäller samtliga förpackningar i båda styrkor (10 och 25 mg). Preliminärt leveransdatum 2023-02-28.

Läkemedelsverket har tagit ett beslut om att recept på licensläkemedel innehållande baklofen får expedieras av ett öppenvårdsapotek till en patient när det finns en giltig generell licens för läkemedlet. 

Vi kommer inom kort ansöka om regionövergripande licens för baklofen.

Mer information finns på Läkemedelsverkets hemsida.

 

För 10 mg finns ett licensalternativ:

Namn och styrka: Baclofen-neuraxpharm 10 mg
Beredningsform: tablett
Storlek: 100 st
Tillverkare: Neuraxpharm Arzneimittel GmbH
Godkännandeland: Tyskland
Ledtid: 5-7 dagar

 

Sidan uppdaterad 2023-01-31

 

Samtliga tillverkningssatser (batcher) av Champix är indragna sedan september 2021.

Mer information finns på Läkemedelsverkets hemsida.

I de fall bupropion (ZybanTM) inte anses lämpligt kan cytisin via licens vara ett alternativ. Mer information om detta preparat finns här.

Cilaxoral droppar beräknas åter 2023-08-01.

Laxoberal droppar finns tillgängligt.

 

Sidan uppdaterad 2023-01-11

Egazil (hyoscyamin) 0,2 mg depåtablett avregistreras 2023-01-31.

Licensalternativ:

Hyoscyamine Sulfate 0,125 mg tablett (OBS! Ej depåtablett)
MAH: Acella Pharmaceuticals LLC (USA)
Ledtid: 15-20 dagar (plus 5-7 dagar för licens)

 

Sidan uppdaterad 2023-01-05

Estradot i samtliga styrkor är restnoterade. Preliminärt leveransdatum 2023-05-01.

Alternativ: Estrogel transdermal gel, 0,75 mg/dos. Observera att dessa läkemedel inte är utbytbara mot varandra på apotek, utan att nya recept behöver förskrivas.

Hydrokortison Orion 10 mg finns tillgängligt i förpackningar om 30 respektive 100 tabletter.

Preliminärt leveransdatum för övriga tillverkare/styrkor: 2023-05-01.

Kortifarm i styrkan 20 mg med dansk förpackning finns att tillgå. Läkemedelsverket har beviljat dispens för att få expediera dessa på svenska apotek.

 

Sidan uppdaterad 2023-01-11

Imdur 30 och 60 mg, beräknat leveransdatum 2023-02-28

Isomex 30 mg, beräknat leveransdatum 2023-01-30

Isosorbidmononitrat Astimex 60 mg depottablett, beräknat leveransdatum 2023-08-31

 

Följande tillverkare/styrkor finns tillgängliga:

Ismo Retard Depottablett 40 mg

Monoket OD Depotkapsel 25 mg, 50 mg och 100 mg

Imdur Depottablett 120 mg

 

Licensalternativ:

IS 5 mono-ratiopharm 60mg Depottablett, 100st

MAH: Ratiopharm GmbH

 

Isomex Depottablett 30mg, 98 st

MAH: RPH Pharmaceuticals AB

 

Sidan uppdaterad 2023-01-11

Preliminärt leveransdatum 2023-02-15.

Licensalternativ:

 • Kajos i norsk förpackning från Meda A/S, dock begränsad tillgång i nuläget. 
 • Kalijev citrat JGL (Kroatien). Observera att denna har avvikande styrka: 20,5 mg/ml (40 mmol K+/200 ml).

Extemporealternativ:

 • Kaliumcitrat APL Oral lösning 100 mg/ml (motsv. 36 mg K+/ml)

 

Sidan uppdaterad 2023-01-11

Lasix retard Depotkapsel 30 mg

Blister 100 st, preliminärt slutdatum: 2023-03-19.

Burk 100 st förväntas vara restnoterat under perioden 2023-01-18 till 2023-02-26.

 

Lasix Retard Depotkapsel 60 mg finns åter tillgänglig.

 

Sidan uppdaterad 2023-01-16

Postafen tabletter i förpackning om 100 tabletter är restnoterat, preliminärt leveransdatum 2023-04-15.

Förpackningar med 10 tabletter finns fortsatt att tillgå, observera dock att denna förpackning inte ingår i läkemedelsförmånen.

 

Sidan uppdaterad 2023-01-17

Tambocor Retard depåkapsel 100 mg är restnoterad till januari 2023. Generiska alternativ saknas.

Tambocor 100 mg tablett (ej depåberedning) finns att tillgå.
Tambocor Retard depåkapsel 200 mg finns att tillgå.

Gäller samtliga förpackningsstorlekar. Preliminärt leveransdatum saknas.

Kontakter

Felix Pettersson

Leg. apotekare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 januari 2023

Läs mer om Förskrivning av recept