Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Läkemedel vid rökavvänjning

Champix är restnoterat - cytisin och vareniklin är licensalternativ som går att förskriva på regionövergripande generell licens.

Receptfavoriter finns

  • cytisiniklin rökavvänjning LICENS desmoxan
  • apo-varenicline 1 mg rökavvänjning LICENS (champix)
  • apo-varenicline 0,5 mg reducerad dos rökavvänjning LICENS (champix)

Både cytisin (Desmoxan) och vareniklin (Champix, Apo-varenicline) är partiella nikotinreceptoragonister.

Cytisin har en kortare halveringstid än vareniklin, vilket innebär att doseringen skiljer sig åt mellan preparaten. För mer information, se dokumenten nedan.

Ceftibuten och cefixim

Licensalternativ innehållande ceftibuten finns nu åter tillgängligt, Wincef tabl 400 mg, förp 10 st.
Wincef finns enligt uppgift varaktigt på den turkiska marknaden. 
Ceftibuten finns inte tillgängligt i beredningsformen granulat till oral suspension. Läkemedel innehållande cefixim kan vara ett alternativ.

Receptfavoriter finns för förskrivare anställda inom Region Örebro län
- använd söktermen §*cefix alternativt §*cefti

Läkemedelsverket har tagit ett beslut om att recept på läkemedel som innehåller ceftibuten och cefixim, får expedieras av ett öppenvårdsapotek till en patient när det finns en giltig generell licens för läkemedlet.
Region Örebro län har regionövergripande generella licenser för ceftibuten och cefixim. Det innebär att samtliga recept förskrivna från Region Örebro län kan expedieras på dessa generella licenser.

Förskrivare bör ange på receptet att regionövergripande generell licens finns.

Licensalternativ innehållande ceftibuten och cefixim

Substans Läkemedelsnamn Beredningsform Styrka Tillverkare
Ceftibuten Wincef Tablett 400 mg Celtis ilaç San. ve Tic. A.Ş
Cefixim Cefixim AL Filmdragerad tablett 400 mg ALIUD PHARMA GmbH
Cefixim Cefixim Stada Filmdragerad tablett 400 mg STADApharm GmbH
Cefixim Suprax Pulver till oral suspension 100 mg/
5 ml
Odan Laboratories Ltd
Cefixim Infectoopticef Granulat till oral suspension 100 mg/
5 ml
INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH

 

Öppenvårdsapoteken på Universitetssjukhuset i Örebro samt sjukhusen i Lindesberg och Karlskoga kommer vara behjälpliga med att i möjligaste mån ha dessa läkemedel på lager.
Observera dock att tillgången till dessa licensläkemedel kan variera mellan övriga öppenvårdsapotek.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 september 2022