Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Dosförpackade läkemedel

Dosförpackade läkemedel är ett alternativ för patienter med stabil och regelbunden medicinering som inte själva kan klara av sin läkemedelshantering. All förskrivning sker i Pascal, och ska alltid journalföras i patientens journal. Det finns riktlinjer för dosdispenserade läkemedel. Syftet med riktlinjerna är att skapa en säker överföring av ordinationer och information mellan olika vårdformer.

Sortiment

Förutsättningen för maskinell dosproduktion är att läkemedlet har ett godkännande av Läkemedelsverket för dosdispensering. Sortimentet ses över regelbundet. 

Dossortimentet grundas bland annat på:

  • Läkemedelskommitténs rekommendationer
  • förskrivningsmönster
  • krav om generiskt utbyte.

Sortimentslista på Apotekstjänsts webbplats.

Kommunikation och blanketter

Pascal används för att förskriva och kommunicera med Apotekstjänst avseende ordinationer och beställningar av hela förpackningar till dospatienter, samt för ärenden så som vila/aktivera patient, avregistrera patient eller lägga upp ny dospatient.

Om Pascal inte fungerar finns det blanketter att använda som reservrutin.

Förskrivning och kommunikation med Apotekstjänst - Pascal

Reservrutin - blanketter på Apotekstjänstshemsida.

Fakturering

Apotekstjänst har anlitat Svea Ekonomi som faktureringspartner, vilket innebär att man på uppdrag av Apotekstjänst fakturerar dospatienternas läkemedelskostnader.

Information om betalningar hos Apotekstjänst på Svea ekonomis webbplats

Avvikelser

Det är viktigt att kvaliteten i dostjänsten följs upp, därför är det av stort värde att avvikelser rapporteras till Apotekstjänst via det elektroniska formuläret på deras hemsida.

Avvikelsen rapporteras också i det egna avvikelsesystemet.

Anmäl avvikelse - apotekstjanst.se

Kontakt Apotekstjänst

Har du frågor kan du kontakta Apotekstjänst.

Kontaktuppgifter till Apotekstjänst

Gällande avtal och upphandling

Region Örebro län har tillsammans med Värmland, Västmanland, Dalarna, Sörmland, Gävleborg, Uppsala upphandlat dostjänsten av Apotekstjänst. Nytt upphandlat avtal träder i kraft den 1 mars 2021.

Kommunerna ansvarar för avtal om direktleveranser till boenden och hemtjänstgrupper med leverantören.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 februari 2024