Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Läkemedel inom tandvården

I tandvårdens läkemedel hittar du terapispecifika rekommendationer avseende behandlingsalternativ och läkemedelsval. Dessa är mer detaljerade än i ”Rekommenderade läkemedel”.

Läkemedelskommittén deltar tillsammans med nitton av landets regioner i ett samarbetsprojekt om läkemedel i tandvården. Arbetet har utmynnat i en reviderad upplaga av boken ”Tandvårdens läkemedel”.

Boken innehåller terapispecifika rekommendationer avseende behandlingsalternativ och läkemedelsval. Dessa är mer detaljerade än i ”Rekommenderade läkemedel”. I boken finns även en uppslagsdel som tar upp mer övergripande frågor av allmänt intresse. Sist i boken finns ett avsnitt med gällande lagar och föreskrifter avseende läkemedelshantering. Rekommendationerna kring antibiotikaanvändning inom tandvården är striktare.

Övertandläkare Anna Hartwig, Plastik- och käkkirurgiska kliniken USÖ har som representant för Läkemedelskommittén deltagit i revideringsarbetet med boken.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 januari 2021