Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Subventionerade läkemedel

Region Örebro län subventionerar läkemedel och varor utöver det nationella förmånssystemet till vissa individer och patientgrupper om särskilda skäl finns.

Nedanstående dokument vänder sig till apotek och beskriver vilka subventioner som omfattas samt hur dessa faktureras Region Örebro län.

Kontakter

Erik Svantesson

Läkemedelscontroller, Läkemedelscentrum

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 mars 2023