Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Subventionerade läkemedel

Region Örebro län subventionerar läkemedel och varor utöver det nationella förmånssystemet till vissa individer och patientgrupper om särskilda skäl finns.

Nedanstående dokument vänder sig till apotek och beskriver vilka subventioner som omfattas samt hur dessa faktureras Region Örebro län.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 september 2023