Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Valfrihet i vården

En patient kan fritt välja vilken region den vill få öppenvård i. Under vissa förutsättningar kan patienten även välja vilken region den vill bli inlagd i för sjukhusvård.

En patient kan med hjälp av den valfrihet som hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen ger, välja vårdgivare som ska ge patienten den öppen­vård som hen är i behov av. För fristående vårdgivare med regionavtal krävs dock att avtalet omfattar den vård som patienten är i behov av.

Riksavtalet ger även patienten möjlighet att i viss utsträckning välja var hen vill få sin slutenvård och var hen ska kunna få ett hjälpmedel förskrivet.

Region Örebro läns dokument om valfrihet i vården beskriver de rättigheter för patienten och skyldigheter för Region Örebro län som valfriheten innebär.

DOKUMENTLÄNK

Förutsättningar

Valfrihet i öppenvård och betalningsskyldighet för hemregionen gäller under följande förutsättningar:

  • Remisskrav i patientens hemregion eller i den region som utför vården följs.
  • Eventuella avtalsvillkor med privata vårdgivare efterlevs.

Begränsningar i valfriheten

Sveriges regioner har möjlighet att genom remisskrav reglera vad som krävs för att få göra ett öppenvårdsbesök inom specialistvården. Region Örebro län har beslutat om tre remisskrav:

  • Neuromedicinska och kognitiva utredningar.
  • Skolbarnsbesök till logoped.
  • Könsdysforiutredning.

Dessa tre remisskrav gäller även om patienten söker vård i en annan region.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 september 2022