Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Samordnad individuell plan (SIP)

Den om har behov av insatser från olika vård-, stöd- och omsorgsgivare kan få hjälp att samordna dessa. Det görs i en samordnad individuell plan, SIP.

Alla i region och kommuner i vård, omsorg och socialtjänst behöver vara redo och förstå att det är allas vår skyldighet att erbjuda hjälp med samordning. På den här sidan finns utbildningsfilmer om både om vad SIP är och hur du leder eller deltar i SIP-möten.

Sedan 2023 kan den enskilda läsa sin SIP på 1177.

Under 2024 träffar vi flera intresseorganisationer och informerar om att de kan få hjälp med samordning. När fler får upp ögonen för SIP gäller det att så många som möjligt av oss är med på tåget.

Utbildningsfilmer om SIP

Del 1 - Varför och för vem gör vi SIP?

Utbildningsfilm och SIP, samordnad individuell plan. Film 1 av 2. Sofia Tynelius, koordinator för utskrivningsprocessen i Området psykiatri och Kristina Luhr, utvecklingsledare Område välfärd och folkhälsa håller i utbildningen.

Del 2 - Hur dokumenterar jag SIP?

Smarta funktioner för oss som dokumenterar. Utbildningsfilm om SIP, samordnad individuell plan. Film 2 av 2. Sofia Tynelius, koordinator för utskrivningsprocessen i Området psykiatri och Kristina Luhr, utvecklingsledare Område välfärd och folkhälsa håller i utbildningen.

SIP är planernas plan

Alla professioner som den enskilde behöver stöd av träffas vid ett möte och tar med sin plan. Planerna samlas och blir till en plan, den enskildes plan. SIP är alltså planernas plan. Det är den planen som den enskilde snart ska kunna läsa i journalen på 1177. När du dokumenterar en SIP se till att göra det väl, så att den enskilde får en dokumentation som den känner igen sig i. SIP finns till för den enskilde.

När ett huvudmål, ett delmål och en insats har dokumenterats börjar SIP speglas upp och den enskilde kan se planen på 1177. Efter ett SIP-möte har du tre dagar på dig att dokumentera. Informera den enskilde om att SIP kan vara halvfärdig om hen läser den tidigare och då kan det saknas viktiga delar i planen.

Lagen kräver att vi erbjuder SIP

Vi är skyldiga att erbjuda SIP till den som har behov av det. Det är ett lagkrav i hälso- och sjukvårdslagen, patientlagen, socialtjänstlagen och lagen om utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Därtill har vi överenskommelser som säger att vi ska samordna med hjälp av SIP.

Avsluta gamla SIP

Sedan september speglas alla pågående SIP på 1177. Vi behöver tillsammans hjälpas åt och se till så att vi städar bort de SIP som inte längre är aktuella. Om det ligger kvar en gammal plan så kan inte en framtida SIP-samordnare starta en ny eftersom den enskilde bara kan ha en SIP i taget. Finns det inaktuella SIP i din verksamhet behöver du alltså avsluta dem. Om du är osäker på hur du ska göra finns det instruktionsfilmer på Supportportalen.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 januari 2024