Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Här hittar du Frågor och svar om SIP på 1177

Dokumentation av SIP

Alla SIP som är dokumenterade med huvudmål, ett delmål, en utdelad insats. Det är enbart SIP som uppfyller detta som kommer att speglas upp. 

Det finns ingen sändknapp. När huvudmål, ett delmål, en insats dokumenterats speglas SIP upp.  Observera att insatsen måste delas ut för att SIP ska speglas upp. 

Det här är egentligen den enda nya rutinen som alla som deltar vid SIP behöver vara medvetna om.

Vi förmedlar till den enskilde att hens SIP är färdigdokumenterad efter tre dagar. Dessförinnan kan det vara en halvfärdig SIP hen tar del av. Det beror på att det kan vara fler än samordningsansvarig som dokumenterar efter SIP-mötet. Efter tre dagar ska alla ha dokumenterat sin överenskomna del av SIP. 

Vad syns på 1177 för den enskilde

I 1177 Journalen under rubriken Vårdplaner. Kom ihåg att uppmana den enskilde att öppna bilagan! 

Skärmklipp från Journal på 1177

I 1177 Journalen visas huvudmål på SIP och vem som senast antecknat något i den. För att läsa mer klickar du på “bilaga” och då öppnas SIP-utskriften. Den ser exakt ut som den som tas ut via översikten i Lifecare SP. 

 

Här hittar du var du kan öppna bilagan.

Nej, och inte heller avslutade insatser i pågående SIP.  Du kan alltid se dem i Lifecare SP, men den enskilde kan alltså inte se dem. 

Tills den avslutats.  
Det räcker alltså inte med att alla mål är uppfyllda eller att alla insatser är avslutade, se guide för hur du avslutar din SIP

Röd text “NYTT” vid Vårdplaner på förstasidan i 1177 Journalen. 

hur ser man när något ändrats i sip

Ja, om det dokumenterats korrekt. Kontaktuppgifter till samordningsansvarig och fast vårdkontakt visas alltid i bilagan. Vid varje insats ska namn och telefonnummer anges för den som är ansvarig.

Kom ihåg att du aktivt måste gå in säkerställa att det är rätt namn som står som fasta vårdkontakter.

Är det något mer jag ska tänka på?

Digitaliserad SIP är en tjänst som uppskattas av många, men en del vill fortfarande ha en papperskopia. Erbjud dig att skriva ut en sådan.

När du avslutar SIP-mötet så påminn om att var och en ska dokumentera sina  insatser, om ni inte kommer överens om att samordningsansvarig ska göra det. Ta hjälp av ert metodstöd om du är ovan att dokumentera i Lifecare SP.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 31 oktober 2023