Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lathundar och kort

Läkemedelskommittén publicerar lathundar, se nedan under rubriken Dokument. Flertalet finns även i kapitlet ”Bilagor” i boken ”Rekommenderade läkemedel”.

Följande dokument finns att beställa som kort/särtryck:

  • Sårbehandlingskort - rekommenderade såromläggnings-
    material. Reviderad oktober 2023.
  • Konverteringstabell för opioider. Reviderad 2024.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 april 2024