Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

DIAREG

DIAREG är beteckningen på ett nätverk av läkemedelskommittéernas expertgrupper för diabetes.

Nätverket arbetar för att effektivisera och kvalitetssäkra expertgruppernas arbete. Bland annat genom att ta fram ett gemensamt kunskaps- och beslutsunderlag för rekommendationsarbetet i respektive region.

Region Örebro län ingår i nätverket för länen:

  • Dalarna
  • Gävleborg
  • Uppsala
  • Sörmland
  • Västmanland
  • Värmland

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 mars 2020