Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Strama

Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens) bildades 1995 som ett frivilligt nätverk.

Strama arbetar med utbildning och information till både hälso- och sjukvårdspersonal som allmänheten. Stramas samverkan mot antibiotikaresistens sker på både nationell nivå och inom Regionen. I varje region drivs arbetet av ett nätverk med experter från berörda verksamhetsområden, som till exempel allmänmedicin, infektion, vårdhygien och barnmedicin. Deltagarna arbetar mot både öppenvård som slutenvård. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 april 2024