Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vid Kirurgiska kliniken, USÖ har man sedan mitten av 70-talet ägnat stort intresse åt kirurgisk behandling för att hjälpa patienter med kraftig övervikt. Kirurgin sker numera huvudsaklingen vid Lindesbergs lasarett.

Informationen som följer här hoppas vi hjälper Dig att få svar på de många frågor som dyker upp innan, under och efter överviktsoperationen.

1. Kirurgen informerar om överviktskirurgi

2. Dietist och fysioterapeut informerar

Docent Erik Stenberg

Senast uppdaterad: den 2 juli 2021