Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Screening för multiresistenta bakterier (MRB)

Information och riktlinjer för Screening för multiresistenta bakterier (MRB).

Information 19 februari 2021

MRB screening av patient ska göras om hen vårdats inneliggande/polikliniskt på vårdinrättning utomlands eller inom Sverige där kända problem med MRB föreligger, senaste 6 månaderna. 

Efterfråga alltid om aktuella problem med MRB föreligger vid övertag från andra sjukhus/avdelningar.

Prov tas på följande sätt

MRSA

 • Näsvingar
 • Svalg
 • Ljumske
 • KAD urin och från eventuella omläggningskrävande sår
 • eksem (inklusive hörselgångseksem)
 • Alla typer av katetrar

ESBL

 • Faeces
 • KAD-urin
 • eventuella omläggningskrävande sår
 • alla typer av katetrar

VRE

 • Faeces
 • KAD urin och eventuella omläggningskrävande sår
 • alla typer av katetrar

Remiss

Kliniska upplysningar (t ex utlandsvistelse) anges på remissen. Kostnaden för MRB screening debiteras ej enskild klinik.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 januari 2021