Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Informationsmaterial

Här har vi samlat informations- och utbildningsmaterial för dig som arbetar som hygienombud inom öppen eller sluten vård samt inom kommunal vård.

Material, affischer, posters och länkar för dig som är hygienombud och vill undervisa/informera om vårdhygien på din enhet. Materialet syftar till att höja kunskapen och medvetenheten om hygienens betydelse i vården.
 
Har du idéer, hör gärna av dig till vårdhygien! 

VRI-smart förmedlar kunskap om vårdhygien och vårdrelaterade infektioner.

I faktadelen kan du läsa på om olika typer av VRI och genom fallstudier får du öva på att hantera olika situationer.

Klarar du dig bra kan du få ett diplom!

VRI-smart - en utbildning där du lär dig att förebygga vårdrelaterade infektioner.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 februari 2022