Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vårdhygieniska riktlinjer öppen/slutenvård

Riktlinjer för vårdhygien inom öppenvård och slutenvård.

Riktlinjer

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 mars 2021