Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Smittskyddsblad

Här hittar du läkare- och patientinformation med förhållningsregler. Smittskyddsbladen är utarbetade av Smittskyddsläkarföreningen och gäller nationellt.

Smittskyddsblad finns på Smittskyddsläkarföreningens webbplats. Där hittar du pdf- filer du kan ladda ner eller skriva ut.

Sveriges smittskyddsenheter har ett samarbete där Smittskydd Stockholm översätter smittskyddsblad för patient till annat språk. Dessa publiceras på Vårdgivarguiden Stockholm.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 oktober 2022