Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Smittskyddsblad

Här hittar du läkare- och patientinformation med förhållningsregler. Smittskyddsbladen är utarbetade av Smittskyddsläkarföreningen och gäller nationellt.

Smittskyddsblad finns på Smittskyddsläkarföreningens webbsida. Där finns pdf-filer för nedaddning och utskrift.

Sveriges smittskyddsenheter i samarbete med Smittskydd Stockholm översätter smittskyddsblad för patient till annat språk. Dessa publiceras på Vårdgivarguiden Stockholm, men flyttas successivt över till Smittskyddsläkarföreningen webbsida (slf.se).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 juli 2023