Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Smittor i förskolan och skolan

Här samlar vi information och riktlinjer om smittor i förskolan och skolan.

Covid-19

När en person med konstaterad covid‐19 har varit i skola/förskola under smittsam period, (48 timmar innan symtomdebut fram till provtagning), behöver andra personer i verksamheten som kan ha utsatts för smitta informeras. Nedan finns informationsblad som stöd till dig som rektor vid informationenstillfället.

Informationsblad för covid-19

Information till rektor vid fall av covid‐19 inom skola/förskola

Information och instruktioner till skolans personal, elever och vårdnadshavare vid konstaterat fall av covid‐19

Information och instruktioner till vårdnadshavare vid konstaterat fall av covid‐19 på förskola 

Närkontaktblad

Information till person som är nära kontakt (inom 2 meter och sammanlagt 15 minuter under 24 timmar) se närkontaktblad 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 april 2021