Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Anmälan till smittskyddsläkare

Läkare som konstaterar eller misstänker fall av allmänfarlig eller annan anmälningspliktig sjukdom ska anmäla till smittskyddsläkaren

SmiNet, elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen

Via webbportalen SmiNet gör behandlande läkare en anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen. Anmälan är diagnosspecifik med obligatoriska fält och ska innehålla epidemiologiska uppgifter.
SmiNet, elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen

För elektronisk anmälan behövs ett lösenord som du får av Smittskyddsenheten i din region. Saknas klinikkod för inloggning ring 019 - 602 11 30.

Manual, SmiNet webbanmälan , Folkhälsomyndigheten

Blankett för anmälan till Smittskyddsläkaren för den som inte följer smittskyddslagen

Blankett, paragrafärende

Med denna blankett kan behandlande läkare anmäla t.ex. att en person inte inställt sig för undersökning, inte kunnat identifieras eller kontaktas, inte följt eller inte kommer att följa sina förhållningsregler, inte följer erbjuden
medicinsk behandling och detta innebär en smittrisk, m.m.

Blankett för anmälan av byte av behandlande läkare

Blankett för byte av behandlande läkare

Med denna blankett anmäls byte av behandlande läkare, meddelande om provtagning hos en annan läkare än den som uppmanat till provtagning vid smittspårning och när Smittskyddsläkaren överlämnar smittspårningsansvaret till någon annan läkare eller hälso- och sjukvårdspersonal.

Anmälningspliktiga sjukdomar

Anmälan sker från laboratorier och behandlande eller obducerande läkare till regionens smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndigheten.

Anmälningspliktiga sjukdomar delas in i:

  • samhällsfarliga
  • allmänfarliga
  • anmälningspliktiga

Vissa sjukdomar är även smittspårningspliktiga

Lista över anmälningspliktiga sjukdomar på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 mars 2021