Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Sekreterare

Jenny Holmkvist

Administratör

Samordnande hygiensjuksköterska

Annethe Thegel

Hygiensjuksköterska

Område

MRB team
Närsjukvård Örebro
Närsjukvård Söder
Habilitering/hjälpmedel

Hygiensjuksköterskor

Maria Moberg

Hygiensjuksköterska

Område

Medicin/rehab
Thorax/kärl/diagnostik
Psykiatri

Ann-Sofi Mattsson

Hygiensjuksköterska

Område

Närsjukvård Väster
Närsjukvård Norr
Opererande/onkologi

Ann-Sofie Gustavsson

Hygiensjuksköterska

Område

Örebro läns kommuner

Vakant

Hygiensjuksköterska

Område

Örebro läns kommuner

Hygienläkare

Charlotta Hellbacher

Specialistläkare

Område

Region Örebro län
MRB team

Johanna Furberg

Överläkare

Område

Region Örebro län

Område

Region Örebro län

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 november 2022