Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Från ord till handling - så ska den länsgemensamma målbilden för nära vård konkretiseras

Publicerad: 2022-05-18 10:46

Den länsgemensamma målbilden för nära vård i samverkan mellan Region Örebro län och länets kommuner är spikad. Men vi kan inte göra allt på en gång. Det behövs en färdplan med prioriterade satsningar och aktiviteter för att vi tillsammans ska nå målbilden. Arbetet är nu igång och kommer att beröra alla.

Den 13 maj möttes representanter för ledning och styrning i Region Örebro län och länets kommuner vid en stor workshop för att processa inkomna och själva lämna synpunkter till en länsgemensam färdplan för nära vård i samverkan. En sammanfattning publiceras vecka 21 på webbsidan Omställningen till nära vård • Vårdgivare Region Örebro län (regionorebrolan.se).

- Alla ser behovet av att arbeta mer tillsammans och jag upplever att det finns en stor samsyn runt de delar vi behöver jobba med. Vi ser tydligt att omställningen berör invånare i alla åldrar och att vi särskilt behöver prioritera barn och unga, för där kan vi påverka hälsan och förebygga framtida vårdbehov allra mest, säger Lena Adolfsson, områdeschef Område nära vård, Region Örebro län.

- Det finns ett stort gemensamt engagemang och många mycket goda inspel till en färdplan har inkommit, summerar Ingmar Ångman, områdeschef Välfärd och folkhälsa, som tillsammans med Lena Adolfsson stod som värd för nämnd workshop.

Krokar arm

Medarbetare och chefer från regionen och länets kommuner har fått möjlighet att tycka till runt  målbilden och den första färdplanen som nu alltså arbetas fram. Arbetet mot nära vård är långsiktigt och färdplanen kommer därför att behöva uppdateras med jämna mellanrum.

- Det är värdefullt att mötas över de traditionella gränserna, att kroka arm och lära av varandra. Därför ställer vi frågor och ber om input från många, vi möts i styrning och ledning över gränserna och så kommer vi behöva arbeta än mer framåt. Samskapande är en nyckel för omställningen till nära vård, säger Malin Duckert Ek, projektledare, Område välfärd och folkhälsa.

Vad händer nu?

Nu kommer en mindre arbetsgrupp arbeta fram färdplanen, vilken beräknas vara klar i höst.  Gruppen består av representanter från Region Örebro län och en kommunrepresentant från varje länsdel.

Regionrepresentanter: Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Lena Adolfsson, områdeschef Område nära vård, Martin Gunnarsson tf områdeschef Område specialiserad vård, Karin Haster områdeschef Område psykiatri

Kommunrepresentanter:  Daniel Jansson-Hammargren, Kommundirektör, Kumla kommun, Helén Willyams, socialchef Karlskoga kommun,  Fredrik Bergström, socialchef Nora kommun, Annika Roman, förvaltningschef vård och omsorg Örebro kommun.

Arbetsprocessen för färdplanen:

  • April 2022 - Förberedande workshops för chefer och medarbetare i Region Örebro län och länets kommuner.
  • April 2022 - Förberedande workshop för fackligt förtroendevalda i Region Örebro och länets kommuner.
  • Maj 2022 - Workshop med representanter för ledning och styrning samt nyckelfunktioner i Region Örebro län och länets kommuner.
  • Maj 2022 - hösten 2022 - Utsedd arbetsgrupp formar färdplanen.

Nara-vard-en-del-av-2.png

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 februari 2023