Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vårdcentraler samverkar under sommaren

Publicerad: 2021-06-15 16:30

Under sommaren kommer några av vårdcentralerna i länet att samverka. Samverkan syftar till minskad sårbarhet, god arbetsmiljö och god patientsäkerhet. Samverkan gäller Kumla vårdcentrals båda enheter, samt Varberga och Karla vårdcentraler.

Kumla vårdcentral - detta gäller:

Under perioden 21 juni till och med 15 augusti bedriver Kumla vårdcentral verksamhet endast vid enheten på Norra Kungsvägen 10. Det innebär att patienter listade vid Fylstamottagningen hänvisas till Kungsvägsmottagningen vid sina fysiska besök på mottagningen.

Kumla vårdcentrals sommarsamverkan påverkar inte Vårdcentralsjourens verksamhet. Vårdcentralsjouren kommer även under sommaren att finnas på plats i Fylstamottagningens lokaler på Sörbyvägen 8.

Karla vårdcentral - detta gäller:

Från och med den 21 juni till och med den 20 augusti ska patienter listade vid Karla vårdcentral göra sina fysiska vårdcentralsbesök på Varberga vårdcentral, utom när det gäller besök till sjukgymnast samt BVC och MVC som även under sommaren bedrivs på Karla.

Varberga vårdcentral - detta gäller:

Vid Varberga vårdcentral är det patienter till sjukgymnastiken som berörs av samverkan. Varberga kommer inte att bedriva egen sjukgymnastikverksamhet under sommaren, utan hänvisar denna patientgrupp till Karla vårdcentral mellan 21 juni och 20 augusti.

Kontaktvägarna bibehålls för samtliga

Du når mottagningarna på samma telefonnummer som vanligt eller genom att logga in på vårdcentralens e-tjänster.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 juni 2021