Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Arbetsmiljön i frisörsalonger behöver förbättras

Publicerad: 2023-09-19 11:06

Flera olika symptom på arbetsrelaterad ohälsa är vanliga bland frisörer. Huvudvärk, hosta, eksem, nästäppa, rinnande näsa samt obehag av starka dofter – en eller flera av dessa drabbar nästan 45 procent av frisörerna. Detta enligt en ny studie från Arbets- och miljömedicin i Örebro.

Frisör sköljer håret på en kund

 

Yrkeshygienikern Niklas Ricklund har genomfört en enkätundersökning bland frisörer som visar att symptom relaterade till kemikalier i hårvårdsprodukter är vanliga. Alla 11 undersökta symptom förekom bland de 38 tillfrågade frisörerna. De vanligast rapporterade symptomen var rinnande näsa (n=7), huvudvärk (n=7), följt av eksem (n=6), nästäppa (n=5), hosta (n=5) och obehag av starka dofter (n=5).

Samband mellan symptom hos frisörerna och uppmätt exponering för kemikalier i luften* var dock inte särskilt tydliga. Undantaget var frisörer med flest år i yrket (20+) som löpte en mindre risk för symptom från sin exponering jämfört med frisörerna som hade lägst antal år i yrket (0-5), vilket tolkades som en så kallad healthy worker effect, det vill säga att de friska individerna stannar kvar i yrket medan de som fått symptom slutar.

Förekomsten av något symptom bland frisörerna (45 %) var mer än dubbelt så hög jämfört med i den generella befolkningen, där symptom från inomhusmiljöer (i bostad, skola eller på arbetet) var 20 % enligt Folkhälsomyndighetens senaste Miljöhälsorapport. För frisörer jämfört med andra yrkesgrupper i icke-industriella inomhusmiljöer, i det här fallet representerade av personal på kontor och i skolor, så var förekomsten av huvudvärk och hosta, av fyra symptom möjliga för jämförelse, högre hos frisörerna.

Sammantaget visar studien att flera olika symptom är vanligare hos frisörer än hos både allmänbefolkningen och andra yrkesgrupper. Nya frisörer i yrket riskerar vara en särskilt utsatt grupp. Slutsatsen blir att arbetsmiljön i frisörsalonger behöver förbättras genom minskad exponering för kemikalier från hårvårdsprodukter. En god arbetsmiljö kan förväntas bidra till att skapa bättre förutsättningar för ett långt och hållbart arbetsliv för frisörerna. 

* Frisörernas personliga exponering för kemikalier i luften och relaterade hälsorisker har vi tidigare skrivit om. Klicka här för att läsa den nyheten. 

Klicka här för att läsa studien i sin helhet. 

Hör gärna av dig till yrkeshygieniker Niklas Ricklund om du vill veta mer om detta!

Niklas Ricklund

Yrkeshygieniker

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 september 2023