Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Förvånande resultat i studie som undersökt frisörers exponering för kemikalier från hårvårdsprodukter

Publicerad: 2022-11-28 10:27

Frisörer använder dagligen olika hårvårdsprodukter som innehåller många typer av kemikalier. Dessa kemikalier kan medföra hälsoproblem som rinnande näsa, huvudvärk, eksem och hosta. Genom att arbeta med ”rätt” hårvårdsprodukter, utan de särskilt farliga ämnena i innehållsförteckningen, kan risken för hälsoproblem minskas.

Niklas Ricklund, yrkeshygieniker vid Arbets- och miljömedicin.

Niklas Ricklund, yrkeshygieniker vid Arbets- och miljömedicin.

I ett forskningsprojekt har Arbets- och miljömedicin undersökt arbetsmiljön på flera frisörsalonger i Örebro. Projektet har fokuserat på att beskriva frisörernas exponering för kemikalier i luften och relaterade hälsorisker.

På frisörsalonger används många olika hårvårdsprodukter, vilket leder till komplexa och luftburna kemikalieblandningar. Frisörer som utsätts för dessa kemikalier kan få hälsoproblem som exempelvis rinnande näsa, huvudvärk, eksem och hosta. Att bedöma riskerna för att utsättas för dessa kemikalier är utmanande. Målen med studien har därför varit att få en uppdaterad bild av de ämnen som finns i luften på frisörsalonger, samt att uppskatta exponeringsrisker.

– En frisör kan under en arbetsdag komma i kontakt med fler än ett hundratal kemikalier, så helhetsbilden, liksom enskilda ämnens bidrag, är viktig att ha koll på. Därför har vi kartlagt ämnen i luften från utvalda ämnesgrupper och använt oss av ett index för att uppskatta sammantagen risk av exponering på salongerna. Vi har sedan jämfört risker mellan arbetsmiljöer och kunnat föreslå en del orsaker till exponeringsbilden, säger Niklas Ricklund, yrkeshygieniker vid Arbets- och miljömedicin i Örebro.

Arbetssättet spelar roll

Niklas och hans kollegor har mätt luftkvaliteten hos frisörer på flera olika hårsalonger. Enligt resultatet finns det stora skillnader i vad frisörerna utsätts för.

– Intressant nog är det ofta stora skillnader mellan olika frisörer, även mellan dem som arbetar på samma frisörsalong. Det egna arbetssättet verkar i vår studie ha haft större betydelse för vad man utsätts för än vilken salong man arbetar på. Hantering och val av hårvårdsprodukter samt koll på innehållsförteckningar för att undvika särskilt farliga ämnen kan bidra till att minska exponeringsrisker, säger Niklas Ricklund.

– Vi såg dock salonger med genomgående lågt uppskattad risk för frisörerna, vilket i något fall troligen berodde på ventilationen. En effektiv ventilation är viktigt när man hanterar kemikalier och hårvårdsprodukter. Många frisörsalonger verkar tyvärr sakna effektiv ventilation som ventilerar ut den gamla luften, säger Niklas Ricklund.

Enklare riskbedömningar i framtiden

Det index som använts för att utvärdera exponeringsrisker från kemikalieblandningar är inte nytt, men har tidigare främst använts i andra sammanhang. Nästa steg är att undersöka om träffsäkerheten för uppskattning av risker i frisörsalonger kan förbättras genom ett mer riktat urval av ämnen, vilket totalt sett ger färre ämnen att analysera men där flera typer av ämnen kan behöva inkluderas, till exempel konserveringsmedel och ammoniak.

– Än så länge har vi bara bekräftat att metoderna har relevans. I framtiden hoppas vi att erfarenheterna kan användas av oss yrkeshygieniker för att snabbare och enklare få en träffsäker bild av arbetsmiljön och exponeringsrisker på frisörsalonger och i liknande verksamheter. Andra tänkbara tillämpningsområden skulle kunna vara tillsynsmyndigheters arbete och arbetsgivares riskbedömningar på arbetsplatser, säger Niklas Ricklund.

Personburna mätningar av kemikalier i luften gjordes på 30 frisörer fördelade på 10 salonger i Örebro. De ämnen som ingick i metoden var flyktiga organiska ämnen (VOC) inklusive aldehyder. Flera av ämnena är vanligt förekommande i hårvårdsprodukter.

Klicka här för att läsa studien

Läs mer: Ämnen inom frisöryrket som kan ge allergier

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 februari 2023