Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Personen i fokus – ny verktygslåda för att arbeta personcentrerat

Publicerad: 2024-02-19 16:29

Nu finns en verktygslåda med innehåll som rör personcentrerat arbetssätt som kan vara till nytta för dig på omställningsresan till ett mer personcentrerat arbetssätt. Det personcentrerade arbetssättet är en av grundpelarna i omställningen till nära vård.

Bild till nyhet.png

Du är en viktig del i förflyttningen till en mer nära vård. En av grundpelarna i omställningen är att vi behöver arbeta mer personcentrerat. Hur gör vi det?

Vad är personcentrerat arbetssätt?

Personcentrerat arbetssätt innebär att se den enskilda personen, involvera och anpassa efter personens behov, resurser och förutsättningar, framför din eller din verksamhets. Även personens anhöriga kan vara del i det här.

Se den du möter som personen den är – inte bara som en patient, brukare eller vårdtagare.

Verktygslåda för personcentrerat arbetssätt

Att arbeta personcentrerat gör vi i regional och kommunal vård. Men ibland kan vi fastna i gamla mönster och kanske behöva stanna upp och reflektera – "kan jag göra något annorlunda?". Nu finns ett informationsmaterial om personcentrerat arbetssätt. Materialet riktar sig till både kommunala och regionala verksamheter och finns på vår gemensamma webbsida för omställning nära vård: naravard.regionorebrolan.se. Här hittar du materialet

Materialet består bland annat av:

  • Filmer om personcentrerat arbetssätt och exempel och inspiration från vardagen
  • Mätverktyg
  • Dialogduk
  • Bildspel om personcentrerad retorik från SKR

Personcentrerad retorik – patient eller person?

Sveriges regioner och kommuner (SKR) har tagit fram ett material om personcentrerad retorik. Konceptet med personcentrerad retorik visar hur vi med användning av ord kan öva på att främja en mer personcentrerad hälso- och sjukvård och omsorg. Genom att vi säger person till en person i stället för individ eller patient, ser vi hela personen. En person är mera än en patient. Alla kan vi vid ett eller flera tillfällen vara patienter. Men vi är först om främst personer.

Arbetet sker i samverkan mellan:

Örebro län logotyper 2023 - RF SISU o ÖLBF.png

I vårt läns gemensamma målbild för omställningen står det bland annat att Vi tar vara på personens och anhörigas kunskap, erfarenheter och förmågaPersonens behov är vår gemensamma utgångspunkt – inte gränsdragning eller ansvarsområden och Vi tar ansvaret för relationen med personen. Vi skapar kontinuitet – vi samordnar insatserna och ser till att alla har rätt information.

Här hittar du Örebro läns målbild och färdplan för omställningen till nära vård.


Tips! Näravårdpodden

SKR har en podcast om nära vård. Här finns ett avsnitt med temat personcentrering på alla nivåerHär hittar du fler avsnitt av Näravårdpodden.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 april 2024