Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Hur kan klimatförändringarna påverka vår hälsa?

Publicerad: 2021-04-16 10:08

Klimatförändringarna förväntas bli en mer påtaglig del av våra dagliga liv. Globala och regionala data visar redan idag tydliga förändringar i både temperatur och nederbörd jämfört med tidigare decennier. Nu finns ett nytt faktablad om vilka hälsoeffekter klimatförändringarna kan leda till.

Faktabladet är framtaget av Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm tillsammans med landets övriga arbets- och miljömedicinska kliniker.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021