Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vårdhygienisk riktlinje Virusspridande aerosolgenererande procedurer (AGP) tas nu bort

Publicerad: 2021-06-21 13:25

I mars i år infördes en tillfällig riktlinje med rekommendation att använda andningsskydd samt enkelrum vid alla vårdmoment som bedöms kunna vara virusspridande aerosolgenererande procedurer, oavsett misstänkt/bekräftad covid-19. Orsaken var en stor samhällsspridning av SARS-CoV-2. Nu när smittspridningen i samhället påtagligt minskat bedömer Vårdhygien att denna riktlinje kan tas bort.

Om smittspridningen skulle öka igen kan riktlinjen behöva återinföras.

 

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 juni 2021