Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Region Örebro län fortsätter vaccinera vårdpersonal med AstraZenecas vaccin mot covid-19

Publicerad: 2021-02-16 09:56

Region Örebro län fortsätter vaccinera vårdpersonal med AstraZenecas vaccin mot covid-19. Enstaka regioner stoppade tillfälligt fortsatt personalvaccination inför helgen. Anledningen var främst att de hade svårt att upprätthålla bemanningen på grund av att många ur personalen var hemma med biverkningar. Men Region Örebro län följer Läkemedelsverkets rekommendationer och ser i nuläget ingen anledning att ändra i vaccinationsplanerna.

Det var under förra veckan som bland annat Region Sörmland tillfälligt stoppade de planerade personalvaccinationerna med AstraZenecas vaccin. Orsaken var att medarbetare som hade fått vaccinet drabbades av biverkningar i form av feber. Det resulterade i att vårdavdelningar, med personal som fått vaccinet vid samma tillfälle, fick personalbrist.

Liknande biverkningar har även förekommit hos vårdpersonal som fått vaccinet i Region Örebro län.  Biverkningarna är dock förväntade och regionen kommer att fortsätta vaccinera personal med AstraZenecas vaccin.

- Vi följer i det här fallet Läkemedelsverkets rekommendationer och fortsätter vaccinera som planerat. Vi rekommenderar dock verksamheter att sprida ut vaccinationerna och inte vaccinera alla personer på en enhet samtidigt, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare.

På Läkemedelsverket har man gett följande kommentar till det inträffade:
”Läkemedelsverket har tagit del av uppgifter om misstänkta biverkningar för vårdpersonal som fått feber dagen efter vaccination. Vi har kontaktat tillverkaren och även pratat med chefsläkarna i berörda regioner. Läkemedelsverket ser i nuläget ingen anledning att på generell basis göra ändringar i den planerade vaccinationen med AstraZenecas vaccin. Vi bevakar fortsatt ärendet. Samtidigt måste man komma ihåg att feber och influensasymtom är vanliga och kända biverkningar i samband med vaccinationen. Personalen gör rätt i att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer”.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021