Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Jessicas forskning bidrar till bättre arbetsmiljö för badhuspersonal i hela landet

Publicerad: 2022-08-31 12:55

I Sverige finns strax över 400 offentliga badhus med tusentals anställda. De allra flesta använder klor för att desinfektera bassängvattnet. Det medför hälsorisker för alla som har simhallen som sin arbetsplats. Att vistas hela dagarna, dag efter dag, i simhallsluft kan resultera i irritation i ögon och luftvägar. Hittills har det inte funnits något lagkrav på att mäta halten av de ämnen som kan ge de här besvären. Jessica Westerlund på Arbets- och miljömedicin i Örebro kan nu bidra till att ändra på det.

Jessica Westerlund, Arbets- och miljömedicin i Örebro

 

Klor är ett fantastiskt ämne när det gäller att ta död på potentiellt smittspridande mikroorganismer i vatten. När man tillsätter det till bassängvatten, kan dock ett antal oönskade ämnen bildas och spridas i simhallsluften: Trikloramin och trihalometaner. Trikloramin kan orsaka irritation i ögonen och luftvägarna. Några av trihalometanerna kan vara cancerframkallande.    

I simhallarnas varma och fuktiga luft kan även endotoxiner, som kommer från bakterier, bildas. Endotoxinerna kan också ha en negativ påverkan på luftvägarna.

Hennes avhandling kan bidra till nytt gränsvärde

I sin nyligen framlagda doktorsavhandling har Jessica mätt nivåerna av trikloramin, trihalometaner och endotoxiner i luften i traditionella simhallar, habiliterings- och rehabiliteringsbad samt äventyrsbad. Hon har också undersökt hur dessa ämnen påverkar badhuspersonalens hälsa.

Det visade sig att simhallspersonalen rapporterade mer ögon- och luftvägssymtom jämfört med personal som arbetar på kontor. Badhuspersonalen hade även tecken på luftvägsobstruktion, en sammandragning av luftvägarna som gör det mer ansträngande att andas. De badhusanställda hade inte heller samma minskning av kvävemonoxid i utandningsluft under ett arbetspass jämfört med kontorsanställda, vilket kan tyda på luftvägsinflammation.

Jessica har forskat om detta ämne sedan 2007. Hennes arbete bidrog till att Folkhälsomyndigheten 2021 fastslog ett riktvärde för trikloramin i luft i simhallar. Riktvärdet är en rekommendation framtagen i första hand för att skydda badhusbesökarnas hälsa. Nu ingår hennes studier i ett vetenskapligt underlag för ett kommande hygieniskt gränsvärde för trikloramin i luft, som kan ge alla som arbetar i badhus i Sverige en bättre arbetsmiljö.

Klicka här för att läsa mer om Jesicas avhandling

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 mars 2023