Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Maria Palmetun Ekbäck ny ämnesredaktör för hudtidskrift

Publicerad: 2021-02-23 12:36

Maria Palmetun Ekbäck tackade för en tid sedan ja till uppdraget att vara section editor, ämnesredaktör, för hudtidskriften Acta Dermatovenereologica. ”Jag tror att detta uppdrag innebär att jag får lära mig nya saker och det tycker jag är roligt. Läkemedelsreaktioner i huden är mitt ämnesområde och det har alltid intresserat mig”, säger Maria Palmetun Ekbäck, chef för Läkemedelscentrum.

Maria

Maria Palmetun Ekbäck, chef för Läkemedelscentrum.

Acta Dermatovenerologica är en tidskrift som funnits sedan 1920-talet. Den har ett brett fokus och publicerar artiklar med såväl basforskning inom dermatovenerologi som klinisk forskning, men också fallbeskrivningar.

– Att vara områdesredaktör innebär att bedöma om en artikel har tillräcklig vetenskaplig nivå och nyhetsvärde för att publiceras inom området läkemedelsreaktioner samt att tillse att forskningsetiska principer är uppfyllda. Det är också områdesredaktörens ansvar att se till att artikeln är välskriven, om inte så ska den refuseras direkt, säger Maria Palmetun Ekbäck.

I bedömningsprocessen ska hon också välja ut granskare som ska granska artikeln. Tidskriften har ett antal granskare som utifrån sitt intresse eller forskningsområden bedömer för tidskriften.

– Men det är inte alltid som det finns någon som är lämplig och då får man söka rätt på någon som man tror har kompetens inom området. Arbetet måste ske inom tre veckor. Som section editor kan man också själv göra granskningsarbetet på kortare artiklar. När granskarna har läst igenom artikeln och givit sina kommentarer så är det section editors uppgift att titta på kommentarerna och kommunicera med författarna om att det behöver kompletteras med exempelvis uppgifter, eller ändra och förtydliga. Det är vanligt att en artikel bearbetas på detta sätt och mer ovanligt att en artikel tas in direkt utan några korrigeringar, berättar hon.

Hudläkare med intresse för läkemedelsfrågor

Maria Palmetun Ekbäck är sedan 2011 chef på Läkemedelscentrum. Hon har en bakgrund som dermatolog, hudläkare, och har sedan snart 20 år jobbat med läkemedelsfrågor inom ramen för Läkemedelskommittén. I hennes nuvarande uppdrag är hon ansvarig utgivare för Läkemedelskommitténs tidskrift ”Rapport om läkemedel”.

– Arbetet är inte likadant men fokus är ju att publicera välskrivna relevanta nyheter inom läkemedelsområdet. I det arbetet så hjälper vi ofta författaren med formuleringar i syfte att det ska bli lättförståeligt, samt skriver också själva förstås, avslutar hon.

 

Faktaruta

Tidskriften Acta Dermatovenerologica har ett brett medicinskt anslag och skriver om alla sjukdomsområden som kan drabba huden samt om nya medicinska behandlingar inom hudområdet.

Ämnena sorteras in under följande kategorier:

• Nya behandlingar
• Hudcancer och pigmentrubbningar
• Läkemedelsreaktioner i huden
• Pigmentrubbningar
• Sexuellt överförbara sjukdomar
• Ansiktsdermatoser och sjukdomar i adnexaorgan
• Atopiskt eksem och kontaktallergi
• Psoriasis och genodermatoser
• Psykodermatologi
• Hudbiologi och inflammation
• Hudimmunologi och hudlymfom
• Urtikaria och klåda
• Sårläkning och vävnadsregenerering

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021