Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Gemensam film om vikten av att ta cellprov

Publicerad: 2021-09-01 15:59

Budskapet i filmen är att cellprovskontroll minskar risken att insjukna i livmoderhalscancer med 90 procent. Filmen berättar även hur provtagningen går till och varför den är ett effektivt skydd mot livmoderhalscancer. Filmen har tagits fram i ett gemensamt arbete mellan de sju regionerna i Sjukvårdsregion Mellansverige och Regionalt cancercentrum Mellansverige.

I Region Örebro län är det många som går på cellprovskontroll, men inte alla. Ungefär 83 procent av kvinnorna som blir kallade går på sin provtagningen*.

(* Andel kallade kvinnor (under 2020) som tagit ett gynekologiskt cellprov inom 1 år.)

-Varje år får ungefär 550 personer livmoderhalscancer i Sverige. Möjligheten att överleva är god, men livmoderhalscancer är fortfarande en dödlig sjukdom. Om fler kvinnor gick på cellprovskontroll när de blev kallade skulle både förekomsten och dödligheten i livmoderhalscancer minska, säger Hanna Sahlgren, ordförande i den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för livmoderhalscancerprevention.

Filmen uppmärksammas bland annat även via sociala medier och digitala skärmar. 

Informationsfilm om hur cellprovtagningen går till.

Sjukvårdsregion Mellansverige består av  sju regioner:

  • Region Dalarna
  • Region Gävleborg
  • Region Sörmland
  • Region Uppsala
  • Region Värmland
  • Region Västmanland
  • Region Örebro län.

Regionalt cancercentrum Mellansverige är en kunskaps- och utvecklingsorganisation i Sjukvårdsregion Mellansverige som tillsammans med de sju regionerna och patientföreträdare samordnar, utvecklar och kvalitetssäkrar cancervården.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 september 2021