Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Digital utbildning för dig som ska förskriva kosttillägg

Publicerad: 2023-04-11 09:50

Nu kan även sjuksköterskor förskriva kosttillägg som subventioneras av Region Örebro län! För att få göra det behöver du först gå en förskrivningsutbildning.

Förskrivningsutbildningen är helt webbaserad. Utbildningen tar sitt avstamp i överenskommelsen om nutritionsvårdsprocessen i samverkan mellan Örebro läns 12 kommuner och Region Örebro län. Som en del i överenskommelsen finns det nu möjlighet även för sjuksköterskor inom både regionen och kommunerna att få förskrivningsrätt, utöver läkare och dietister som sedan tidigare haft det.

Kvalitetssäkring och rätt stöd

För att ha rätt förutsättningar för att förskriva behöver du gå en utbildning som är uppdelad i fyra delar. Utbildningen ger dig en allmän orientering samt fördjupning i nutritionsvårdprocessen och en praktisk guide till själva förskrivningen.

Som helhet är det här ett steg i att öka kompetensen och kvalitetssäkra nutritionsomhändertagandet, som en del i omställningen nära vård. Nu gör vi det tillsammans!

För vem?

Utbildningen är obligatorisk för dig som ska bli ny förskrivare. Du som redan är förskrivare ska också gå utbildningen.

Förskrivningsrätt kan erhållas av sjuksköterskor, läkare och dietister inom Region Örebro län, inom någon av Örebro läns kommuner eller privata aktörer.

Det är chefen på varje arbetsplats som beslutar vilka som skall förskriva kosttillägg. Region Örebro län ansvarar för uppföljning av följsamhet till riktlinjer och rutiner.

Hur?

Utbildningen är helt webbaserad. Vi hoppas att det ska underlätta din planering. Utbildningen finns tillgänglig att gå tillsvidare.

Utbildningen består av fyra delar:

1. Agera gemensamt på nutritionsproblem (Pingpong), cirka 30 minuter
2. Förskrivning av förbrukningsartiklar (Socialstyrelsen), cirka 60 minuter
3. Nutritionsvårdsprocessen i praktiken (Pingpong), cirka 60 minuter
4. Nutrition - förskrivning av kosttillägg i praktiken (Pingpong), cirka 60 nutrition

Läkare och sjuksköterskor gör del 1-4. Dietister gör del 2+4.

Efter genomförda utbildningar gör din chef en beställning av förskrivningsrätt.

Var?

Del 1, 3 och 4 hittar du i Pingpong. Sök på 'nutrition'.

Del 2, alltså Socialstyrelsens utbildning, hittar du här: Socialstyrelsen utbildning

Frågor?

På Dietist direkts sida på Vårdgivarwebben hittar du länkar till utbildningarna, mer information om förskrivningsprocessen, stödmaterial kring nutritionsvårdsprocessen, lathundar och mycket mer. Du är också välkommen att kontakta Dietist direkt med eventuella frågor eller funderingar. Kontaktuppgifter hittar du på deras sida på Vårdgivarwebben.

Vid frågor om utbildningen kontakta Malin Duckert Ek, Regional utveckling, välfärd och folkhälsa, Region Örebro län eller Stina Engelheart, Örebro kommun.

Foto dietist direkt redigerat.jpg

Pia Rigdal till vänster och Emma Wallin till höger är dietisterna från Dietist Direkt som stöttar medarbetare på primärvårdsnivå i kommunernas och regionens hälso- och sjukvårdsverksamheter i arbetet med nutritionsvårdsprocessen. Här hittar du en intervju med dem

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 januari 2024