Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Snart återupptas covid-vaccinationen av personal inom hälso- och sjukvård

Publicerad: 2021-04-15 16:33

Snart kommer vaccinationen mot covid-19 bland länets sjukvårdspersonal att återupptas. Om vaccinleveranserna går enligt plan kan all vårdpersonal som arbetar nära patienter erbjudas vaccin inom en tvåveckorsperiod, med start vecka 17. Erbjudandet om vaccin omfattar vårdpersonal inom sjukvård och tandvård.

Vad menas med vårdnära arbete?

I det här skedet erbjuds vaccin till personal som arbetar nära vårdtagare i vård- och omsorgsyrken. Med vårdnära arbete avses den personal som ofta arbetar 15 minuter eller mer inom två meter från patienter. Det gäller såväl sjukvård som tandvård, både offentlig och privat.

Till följd av de biverkningar som kan uppstå är det viktigt att man stämmer av inom respektive verksamhet så att inte alla medarbetare vaccineras samma dag.

Andra personalgrupper, som arbetar kortare tid nära patienter eller på längre avstånd från patienter, ingår inte i gruppen som erbjuds vaccin i den här fasen. Det gäller till exempel vårdnära service, städpersonal och medicinskteknisk servicepersonal.

Prioriteringsordning för att rädda liv

Enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning ska vårdnära personal erbjudas vaccin i slutet av fas 2. Det innebär att vårdpersonal kommer att vaccineras före personer med en högre risk för svår sjukdom, som igår i fas 3. Detta görs både för att säkerställa vårdens kapacitet och för att undvika att personal sprider smitta vidare till patienter.

Varje dos av vaccin som ges utanför prioritetsordningen innebär att någon med högre risk för svår sjukdom eller död får sin vaccination försenad.

Vaccination av vårdpersonal kommer att ske på de fem vaccinationsmottagningarna samt på en vaccinationsmottagning på USÖ. Information om bokning kommer under nästa vecka. 

Hitta händelser i listan genom fritext-sökning.
Välj område/områden.
Välj månad.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 juni 2021