Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ny rapport om barns miljö och hälsa

Publicerad: 2021-12-16 08:04

Hur påverkas våra yngsta invånare av miljöfaktorer som luftföroreningar, omgivningsbuller, kemikalier och andra miljöföroreningar? Det kan du läsa i Arbets- och miljömedicins nya rapport Barns miljö och hälsa 2021.

Ett barn i naturen

Barn är särskilt känsliga för miljöfaktorer och påverkas ofta mer av dem än vad vuxna gör. Hälsoeffekter som uppstår i fosterstadiet eller under barndomen kan påverka barnens hälsa och välbefinnande genom hela livet.

– Barn är mer känsliga än vuxna och de påverkas också av familjens levnadsvanor och socioekonomiska förhållanden. Därför är det viktigt att förbättra barnens livsmiljö för att uppnå en god och jämlik miljörelaterad hälsa i våra regioner, förklarar Ann-Christine Mannerling, enhetschef vid Arbets- och miljömedicin i Örebro.

Underlag i arbetet för en god och jämlik folkhälsa

Rapporten beskriver barns hälsa och miljöexponering i Södermanlands, Värmlands, Västmanlands och Örebro län. Den fokuserar på barn i tre åldersgrupper: åtta månader, fyra år och tolv år. Rapporten är en regional version av Folkhälsomyndighetens nationella miljöhälsorapport som publiceras vart fjärde år.

De socioekonomiska förhållanden som rapporten inriktar sig på är bland annat vårdnadshavarnas utbildningsnivå och födelseland. Materialet grundas på svar från Barnmiljöhälsoenkäten 2019, som skickats till slumpmässigt utvalda vårdnadshavare.

Rapporten riktar sig till allt från beslutsfattare och tjänstemän till privatpersoner och andra intresserade. Materialet utgör ett viktigt underlag i arbetet för en god och jämlik folkhälsa.

Innehåll i rapporten

Följande kapitel finns i Barns miljö och hälsa 2021:

 1. Bakgrund och metod
 2. Barns miljörelaterade hälsa
 3. Luftföroreningar utomhus
 4. Omgivningsbuller
 5. Inomhusmiljö
 6. Miljötobaksrök
 7. Allergier och andra besvär i luftvägar
 8. Allergier och andra besvär i hud
 9. Miljöföroreningar och kemikalier
 10. Solljus
 11. Städer och grönstruktur
 12. Klimatförändringar

Kontakt

Ann-Christine Mannerling

Enhetschef/Miljöhygieniker

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 januari 2022