Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ny rekommendation om provtagning för covid-19 från och med 22 november

Publicerad: 2021-11-19 12:05

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att regionerna återgår till storskalig testning för covid-19 från och med 22 november.

Förändringen i den nya rekommendationen innebär att personer från förskoleklass och äldre rekommenderas provtagning vid symtom på covid-19 även om de är vaccinerade.

För patienter/omsorgstagare och personal inom hälso- och sjukvård och omsorg innebär den nya provtagningsrekommendationen inga förändringar eftersom provtagning vid symtom på covid-19 har rekommenderats dessa grupper även tidigare, oavsett vaccinationsstatus.

Fortfarande gäller

  • Personer med symtom på covid-19 som behöver vård eller behandling samt omsorgstagare med symtom ska testas, oavsett vaccinationsstatus.
  • Personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg (SÄBO, hemtjänst, LSS-boende) ska stanna hemma vid symtom på covid-19 och testa sig, oavsett vaccinationsstatus.
  • Testning i samband med smittspårning sker enligt särskild rutin.

Uppdaterad vägledning kring smittspårning vid covid-19

I början på nästa vecka (vecka 47) kommer förändringar ske i smittspårningsrutinen. Förändringarna berör i huvudsak vaccinerade hushållskontakter till en smittad. Mer information kommer när förändringarna träder i kraft.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 november 2021