Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Remissförslag respektive vägledning för vaccination mot vattkoppor och bältros

Publicerad: 2024-05-23 13:07

Folkhälsomyndigheten konstaterar att vattkoppor uppfyller kriterierna för nationellt vaccinationsprogram, och ett förslag går nu ut på remiss till berörda instanser. Myndigheten har även tagit fram en vägledning om vaccination mot bältros som riktar sig till regionerna.

Folkhälsomyndigheten konstaterar i sin utredning att vaccination mot vattkoppor uppfyller kriterierna för nationellt vaccinationsprogram. Folkhälsomyndigheten föreslår utifrån utredningen att vattkoppsvaccin införs i barnvaccinationsprogrammet, och rekommenderar vid ett införande att ikappvaccination genomförs bland äldre barn upp till 18 år, som inte haft vattkoppor.

Folkhälsomyndigheten har även utrett om vaccination mot bältros kan införas i det nationella vaccinationsprogrammet, och konstaterar att alla kriterierna för det inte är uppfyllda. I stället finns nu en vägledning för regionerna, där nyttan med vaccinering mot bältros beskrivs och vilka överväganden som regionerna kan behöva göra. Dialog kommer att ske mellan Folkhälsomyndigheten och rådet för nya terapier (NT-rådet), vilket regionen inväntar.

Remissförslag respektive vägledning för vaccination mot vattkoppor och bältros — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 maj 2024