Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Sjuksköterskor får påfyllning i klinisk bedömning – omstart för ny utbildning

Publicerad: 2021-09-13 13:52

Hösten 2019 startade en ny utbildning för distrikts- och sjuksköterskor på vårdcentral i norra länsdelen. Syftet – att bli bättre på att bedöma patienters symptom. På grund av pandemin fick utbildningen pausas våren 2020, men nu är man igång igen och nu ingår även akutens sjuksköterskor på Lindesbergs lasarett.

Hösten 2019 startade en ny utbildning för distrikts- och sjuksköterskor på vårdcentral i norra länsdelen. Syftet – att bli bättre på att bedöma patienters symptom. På grund av pandemin fick utbildningen pausas våren 2020, men nu är man igång igen och nu ingår även akutens sjuksköterskor på Lindesbergs lasarett.

Bakgrunden till satsningen är att sjuksköterskorna skall bli tryggare i sin roll och i sina bedömningar. För primärvården handlar det också om att möta upp den förändrade vårdgarantin som innebär att patient inom tre dagar ska få en medicinsk bedömning av, utifrån sitt behov, lämplig legitimerad personal.

En handfull utbildningsdagar med olika innehåll

Första tillfället är en introduktion om hur man allmänt bedömer och hur man intervjuar patienter kring olika symptom berättar Maria Eriksson, intensivvårdssjuksköterska och utbildare vid lasarettets kliniska träningscentrum. Maria Eriksson leder i dagsläget utbildningen tillsammans med utbildningsledare Lena Forsgren samt för akutmottagningen även sjuksköterskorna Sara Berggren och Cissi Gustafsson. Förutom dem finns också primärvårdsläkare, specialistläkare och ST-läkare kopplade till utbildningen.

Första träffen innehåller även kunskap kring hur man tittar, känner och lyssnar när det gäller hjärta, lungor och cirkulation. Då används ”Sam” en uppskattad modell som kan kopplas till en dator för att uppvisa olika symptom.

Andra utbildningstillfället tar upp buksymptom och hur dessa undersöks. Även neurologisk funktion ingår i träff två och då får kursdeltagarna träna på varandra, och på en modell för att lära sig känna sjuka tillstånd i buken.

I kursen ingår även kunskapspåfyllning gällande ögonbesvär som är vanligt hos patienter som söker sig till vårdcentral men som förekommer också hos akutmottagningens patienter. Vid kurstillfället ingår dessutom kunskapspåfyllning om hudåkommor och då bland annat kring brännskador, sårskador och förslutning av sår. Då får kursdeltagarna öva suturering genom att sy i bananer.

Vid ytterligare utbildningstillfällen ges läkarföreläsningar kring öron/näs/halssjukdomar kopplat till infektion, samt om barn. Ingår i läkarföreläsningarna gör också ett avsnitt om gravida som söker sig till primärvården eller akutmottagningen.

Bidrag från omställningsfonden

Utbildningssatsningen för primärvården fick inledningsvis 800 000 kronor i bidrag från Omställningsfonden, och projektet var till en början tänkt att löpa på under ett och ett halvt år, för att ge 60 sköterskor i närsjukvård norr kunskapspåfyllningen. På grund av pandemin fick satsningen sättas på paus men är nu i full gång och kan förhoppningsvis fullföljas under nästa år. Utbildningen för akutmottagningen, som också fått medel från Omställningsfonden, har precis startat. Den beräknas pågå för flera grupper under hösten och under våren 2022 för cirka 25-30 sjuksköterskor.

Hittills har drygt 20 sjuksköterskor genomgått hela utbildningen berättar Maria Eriksson som här styr träningsdockan Sam som kan uppvisa en mängd symptom. Linn Dahlkvist och Malin Adolfsson lyssnar och försöker tyda vad de hör.

Hittills har drygt 20 sjuksköterskor genomgått hela utbildningen berättar Maria Eriksson som här styr träningsdockan Sam som kan uppvisa en mängd symptom. Linn Dahlkvist och Malin Adolfsson lyssnar och försöker tyda vad de hör.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 september 2021