Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nya rekommendationer om smittspårning och förhållningsregler vid covid-19

Publicerad: 2022-02-08 15:55

Från och med 9 februari sker stora förändringar i rekommendationerna kring smittspårning som nu fokuseras till vård- och omsorgsmiljö.

Följande gäller från och med 9 februari och under en övergångsperiod, tills covid-19 inte längre klassas som en allmänfarlig- eller samhällsfarlig sjukdom.

Vilka får förhållningsregler?

  • Du som testar positivt med PCR-prov får liksom tidigare förhållningsregler som bland annat innebär att stanna hemma från arbete i minst 5 dagar.
  • Du som bor tillsammans med ett bekräftat fall av covid-19, så kallad hushållskontakt, får inte längre förhållningsregler. Det gäller även personer som arbetar inom vård och omsorg. Så länge man mår bra och är symtomfri kan man gå till jobb och andra aktiviteter.

Tidigare rekommendation om PCR-test dag 4 för hushållskontakter som är personal inom vård och omsorg upphör. Även rekommendationen om antigentest inför arbetspass för personal som tidigare undantagits förhållningsregeln att stanna hemma upphör.

När genomförs smittspårning?

  • Smittspårning ska genomföras inom vård och äldreomsorg för att skydda individer med hög risk för allvarliga konsekvenser till följd av en infektion med covid-19. Vid fall inom vård- och omsorgsmiljö ska i regel symtomfria vårdtagare som exponerats för covid-19 testas. Generellt rekommenderas dock inte längre testning av symtomfri personal som identifieras i en smittspårning.
  • Smittspårning i samhället upphör. Smittspårning av hushållskontakter och nära kontakter i övriga samhället, inklusive barn och unga i skol- och fritidsmiljö, bedöms inte längre behövas. Inga generella rekommendationer om testning vid smittspårning kvarstår för dessa grupper, oavsett symtom.

Läs mer i vägledningen för smittspårning

Smittspårning/Screening covid-19 • Vårdgivare Region Örebro län (regionorebrolan.se) (ny version publiceras 9 februari)

Se även

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 februari 2022